Najbliższe seminarium licencjackie

Najbliższe seminarium licencjackie odbędzie się w terminie już wg nowego planu, tj. we środę, 18 lutego, od 11:30 do 13:00 w sali 1244, bud. 12. Będzie można pokazać kod programu (niezbędny do zaliczenia), a także zostaną ustalone terminy prezentacji w nadchodzącym semestrze (uwaga: nieobecni nie mają głosu, tj. każdy może wypowiadać się wyłącznie w swoim imieniu).

Literatura obowiązkowa

Nakazuję w najbliższym czasie zapoznać się dokładnie z książką:
Optymalizacja. Wybrane metody z przykładami zastosowań. Jan Kusiak, Anna Danielewska-Tułecka, Piotr Oprocha. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2009.

Z naszego punktu widzenia do pominięcia są rozdziały: 5, 7, 9, 10 i 11. Pozostałe należy przeczytać z uwagą – zawarty w nich materiał będzie nam potrzebny. Poza tym jest to materiał, który trzeba zaprezentować w pracy dyplomowej przy okazji wprowadzenia pojęcia „optymalizacja”, zanim jeszcze rozpoczniecie opisywać algorytm ewolucji różnicowej.

Prezentacja rozszerzenia funkcjonalności DE – zmiana terminu

W związku z formalnymi obowiązkami nie będę mógł poprowadzić seminarium w dn. 29 stycznia (tzw. czwartkowtorek). Seminarium zostaje przełożone na poniedziałek, 2 lutego, na godz. 15:00, w tej samej pracowni komputerowej, tj. 1242. Program seminarium również bez zmian.
Ponadto, z racji, że to już będzie sesja, po zakończeniu wszystkich prezentacji będzie możliwość pokazania i przedyskutowania prototypu aplikacji realizującej DE (algorytm bazowy wraz z ustalonym rozszerzeniem). Przypominam, że prezentacja tej aplikacji, a w szczególności pokazanie, że zadany algorytm został zaimplementowany prawidłowo, jest warunkiem koniecznym otrzymania oceny pozytywnej z seminarium za semestr zimowy.

Jeszcze jedno spotkanie przed końcem semestru

W związku z ogłoszeniem czwartku, 29 stycznia, że jest wtorkiem, tego dnia odbędzie się seminarium licencjackie (mimo, że zapowiadałem inaczej – nie wiedziałem jeszcze wtedy o tym czwartkowtorku). Tematem seminarium będzie krótka prezentacja rozszerzenia funkcjonalności DE, jakie zostało każdemu przeznaczone do zaimplementowania.

Każdy przygotowuje na ten dzień krótkie wystąpienie, w którym przedstawi pozostałym słuchaczom seminarium, na czym polega przypisane mu rozszerzenie algorytmu – tylko najważniejszą ideę, bez wchodzenia w szczegóły implementacji i problemy ze strojeniem parametrów, bez dyskusji omawiającej szczególne przypadki, wartości brzegowe parametrów etc. Wystąpienie jest zaplanowane na 5-6 minut. Przygotowując wystąpienie należy zakładać, że słuchacze wiedzą jak działa bazowa wersja DE i dlatego należy od razu przechodzić do meritum. Wystąpienie może być oparte na slajdach (najwyżej 3 slajdy), można też wykorzystać tablicę suchościeralną i flamaster.

Po wystapieniu odbędzie się ocena przez głosowanie: podniosą rękę ci, którzy będą przekonani, że zrozumieli prelegenta. Następnie na wybranych osobach, które podniosły rękę, dokonamy sprawdzenia – będą one miały za zadanie powiedzieć, jak zrozumiały najważniejszą ideę rozszerzenia. Im więcej będzie podniesionych rąk, tym wyższa ocena (każdy głos – 1 pkt.). Osoby, które nic nie zrozumiały, ale podniosą rękę, otrzymają na swoje konto punkty ujemne. Każda osoba, która kompletnie źle zrozumie, będzie pomniejszała o jeden punkty zdobyte przez prelegenta. Natomiast ci, którzy zrozumieją tylko częściowo, mogą być wliczani do sumy punktów, jeżeli to, co ogarnęli, jest zgodne z prawdą. Przekroczenie czasu prezentacji również generuje punkty ujemne – po jednym za każdą minutę.

Aby zaliczyć, konieczne jest zdobycie przynajmniej 4 punktów. Na każdą osobę przeznaczone jest 10 minut, łącznie z głosowaniem i weryfikacją. Slajdy (plik pdf, ppt, lub pptx) proszę mi przysłać mailem najpóźniej dzień przed seminarium. Będą prezentowane z mojego notebooka. Porządek prezentacji zgodny z numerami tematów.
Obecność jest obowiązkowa.

Materiały do prac dyplomowych 2014/2015

Dla wszystkich materiałów do pobrania:

Dokument bazowy dla wszystkich:
Rozdział 2.1 (cały)

Temat 1

Rekombinacja (rozdział 2.6): porównanie „exponential crossover” (str. 93) z „arithmetic recombination” (rozdział 2.6.3)

Temat 2

Rekombinacja (rozdział 2.6): porównanie „exponential crossover” (str. 93) z „Three-Vector Recombination” (str. 108)

Temat 3

Samoadaptacja (Self-Adapting Control Parameters in Differential Evolution: A Comparative Study on Numerical Benchmark Problems)

Temat 4

Sąsiedztwo w zbiorze indeksów (Differential Evolution Using a Neighborhood-Based Mutation Operator)

Temat 5

Mutacja zależna od odległości (Enhancing Differential Evolution Utilizing Proximity-Based Mutation Operators)

Temat 6

Mutacja trygonometryczna (A Trigonometric Mutation Operation to Differential Evolution)

Temat 7

Adaptacja parametrów (Differential Evolution Algorithm With Strategy Adaptation for Global Numerical Optimization)

Temat 8

Wektory przeciwne (Opposition-Based Differential Evolution)

Temat 9

Liczność populacji: zewnętrzne archiwum (JADE: Adaptive Differential Evolution with Optional External Archive)

Temat 10

Elementy optymalizacji lokalnej (Enhancing Differential Evolution Performance with Local Search for High Dimensional Function Optimization)