Streszczenie pracy po angielsku do akceptacji

Przed zgłoszeniem pracy do APD proszę o przesyłanie mi streszczenia pracy w języku angielskim – do akceptacji.

Zwracam waszą uwagę na znaki nowej linii w tekście. Kiedy przygotowujecie tekst w Notepadzie, to przy okazji zapisania go do pliku txt umieszcza on znaki nowej linii na końcach każdej z linijek tekstu. Wklejenie potem takiego tekstu w polu okienka USOSWeb APD sprawia, że tekst prezentuje się jako „poszarpany” – szerokość linijek w Notepad i APD z reguły nie jest zgodna. Aby tekst wyglądał poprawnie, proszę go przygotować (najlepiej w jakimś innym edytorze) jako tekst ciągły, tj. bez ani jednego znaku nowej linii, i taki właśnie tekst wkleić do właściwego pola w oknie aplikacji APD.
Dobrym edytorem tekstowym, który pozwala łatwo przygotować dłuższy tekst bez znaków nowej linii, jest np. Notepad++.

Tytuł pracy po angielsku (hint)

Ponieważ wszystkie prace dyplomowe mają tytuł o podobnej strukturze, dlatego chciałem podpowiedzieć ogólną strukturę tytułu sformułowanego w jęz. angielskim:

A Differential Evolution Algorithm with (tutaj należy wpisać określenie dla rozszerzenia, które było implementowane i rozwijane) for Continuous Optimization

Moje podpisy w tekście pracy dyplomowej

Wszyscy, którzy dostaną ode mnie maila z akceptacją tekstu pracy, zgłaszają się jutro pod salą 201 w budynku 23 o godz. 15:45 z pojedynczą kartką zawierającą specjalną stronę, na której ja powinienem złożyć mój podpis. O 16:00 rozpocznie się w tej sali posiedzenie Rady Wydziału i składanie podpisów powinniśmy do tej właśnie pory zakończyć.

Aktualna wersja tej strony z miejscem na mój podpis powinna być dostępna na stronie www Wydziału. Ewentualne dodatkowe informacje na temat szczegółów edytorskich składanej pracy – również na stronie wwww oraz u pani Mikołajczyk w Dziekanacie.

Lista algorytmów – rozwiązanie problemu technicznego

Aby spis algorytmów wyświetlał się poprawnie, należy w dokumencie latex’a – w jego początkowej części (np. tuż pod listą dołączanych pakietów wskazywanych poleceniem usepackage) dopisać polecenie:

renewcommand*listalgorithmname{Spis algorytmów\protect}

Jest to raczej łata, niż rozwiązanie docelowe, ale na nasze potrzeby powinno wystarczyć.

Lista algorytmów w spisie treści – problem techniczny

W sprawie błędnego wypisywania listy algorytmów w spisie treści informuję, że przekazałem informacje o problemie autorowi klasy „mwbk”, dr Wolińskiemu. Czekam na wskazówki z jego strony, jak sobie z tym poradzić. Jak tylko będę coś wiedział, dam natychmiast znać.
Póki co, proszę nie dołączać listy algorytmów do dokumentu (tj. nie umieszczać w pliku latex polecenia „listofalgorithms”).

Wstępy i Zakończenia

Zostały dwa tygodnie do terminu oddawania mi skończonych prac dyplomowych do akceptacji. Dlatego nadszedł wreszcie czas na pisanie Wstępu i Zakończenia pracy. Oczekuję tych dwóch rozdziałów w poniedziałek, 8 czerwca.

Przypominam, że można się ze mną umawiać na konsultacje indywidualne we środy od 11:30 (sala 1242).

Opis wyników eksperymentów

Na naszym ostatnim spotkaniu ustaliłem na dziś termin przesłania mi pierwszej wersji rozdziału z wynikami eksperymentów. Niestety, cały czas u niektórych osób trwają poprawki do rozdziałów z opisem teoretycznym metod i być może dlatego wstrzymują się one z przesłaniem mi tej części tekstu. Proszę jednak o przesłanie mi już pierwszych wersji wyników badań eksperymentalnych niezależnie od tego, na jakim etapie jest poprawianie rozdziałów z opisem teorii. Choćby te wyniki eksperymentalne były jeszcze bardzo niekompletne. Jak mówiłem, w tej części pracy liczy się nie tylko sam wynik, ale również jego sposób podania, tj. plan eksperymentów, dobór badanych parametrów algorytmu, a także forma: tabelki, w tym odpowiednie nagłówki, odniesienia do tabel w tekście, zwłaszcza objaśnienia budowy tabel i krótkie omówienie wyników dla każdej z nich. No i oczywiście na koniec warto pamiętać, że ważna jest również strona estetyczna (ramki, etc.). Chciałbym zobaczyć, jak sprawnie poradzicie sobie z kwestią podania wyniku i przekazać uwagi na jak najwcześniejszym etapie, tak aby pozostałe części omawiające wyniki eksperymentów były już pisane poprawnie.

Jeszcze jedna uwaga: pozwólcie żeby na razie tabelki mogły sobie „wędrować” po różnych stronach – poradzę sobie z czytaniem, ponieważ do każdej z nich będą odwołania w tekście. Proszę nie skupiać teraz wysiłków na właściwym umieszczeniu tabel względem tekstu.

To samo dotyczy rysunków.