Literatura obowiązkowa

Nakazuję w najbliższym czasie zapoznać się dokładnie z książką:
Optymalizacja. Wybrane metody z przykładami zastosowań. Jan Kusiak, Anna Danielewska-Tułecka, Piotr Oprocha. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2009.

Z naszego punktu widzenia do pominięcia są rozdziały: 5, 7, 9, 10 i 11. Pozostałe należy przeczytać z uwagą – zawarty w nich materiał będzie nam potrzebny. Poza tym jest to materiał, który trzeba zaprezentować w pracy dyplomowej przy okazji wprowadzenia pojęcia „optymalizacja”, zanim jeszcze rozpoczniecie opisywać algorytm ewolucji różnicowej.