Najbliższe seminarium licencjackie

Najbliższe seminarium licencjackie odbędzie się w terminie już wg nowego planu, tj. we środę, 18 lutego, od 11:30 do 13:00 w sali 1244, bud. 12. Będzie można pokazać kod programu (niezbędny do zaliczenia), a także zostaną ustalone terminy prezentacji w nadchodzącym semestrze (uwaga: nieobecni nie mają głosu, tj. każdy może wypowiadać się wyłącznie w swoim imieniu).