Materiały do prac dyplomowych 2014/2015

Dla wszystkich materiałów do pobrania:

Dokument bazowy dla wszystkich:
Rozdział 2.1 (cały)

Temat 1

Rekombinacja (rozdział 2.6): porównanie „exponential crossover” (str. 93) z „arithmetic recombination” (rozdział 2.6.3)

Temat 2

Rekombinacja (rozdział 2.6): porównanie „exponential crossover” (str. 93) z „Three-Vector Recombination” (str. 108)

Temat 3

Samoadaptacja (Self-Adapting Control Parameters in Differential Evolution: A Comparative Study on Numerical Benchmark Problems)

Temat 4

Sąsiedztwo w zbiorze indeksów (Differential Evolution Using a Neighborhood-Based Mutation Operator)

Temat 5

Mutacja zależna od odległości (Enhancing Differential Evolution Utilizing Proximity-Based Mutation Operators)

Temat 6

Mutacja trygonometryczna (A Trigonometric Mutation Operation to Differential Evolution)

Temat 7

Adaptacja parametrów (Differential Evolution Algorithm With Strategy Adaptation for Global Numerical Optimization)

Temat 8

Wektory przeciwne (Opposition-Based Differential Evolution)

Temat 9

Liczność populacji: zewnętrzne archiwum (JADE: Adaptive Differential Evolution with Optional External Archive)

Temat 10

Elementy optymalizacji lokalnej (Enhancing Differential Evolution Performance with Local Search for High Dimensional Function Optimization)