Prezentacja rozszerzenia funkcjonalności DE – zmiana terminu

W związku z formalnymi obowiązkami nie będę mógł poprowadzić seminarium w dn. 29 stycznia (tzw. czwartkowtorek). Seminarium zostaje przełożone na poniedziałek, 2 lutego, na godz. 15:00, w tej samej pracowni komputerowej, tj. 1242. Program seminarium również bez zmian.
Ponadto, z racji, że to już będzie sesja, po zakończeniu wszystkich prezentacji będzie możliwość pokazania i przedyskutowania prototypu aplikacji realizującej DE (algorytm bazowy wraz z ustalonym rozszerzeniem). Przypominam, że prezentacja tej aplikacji, a w szczególności pokazanie, że zadany algorytm został zaimplementowany prawidłowo, jest warunkiem koniecznym otrzymania oceny pozytywnej z seminarium za semestr zimowy.