Oświadczenia studenta

  1. Oswiadczenie studenta o samodzielnej pracy podczas trwania egzaminu i o nie naruszeniu praw autorskich (Załącznik Nr 1 do Decyzji Nr 15/2020 z dnia 21 września 2020 r. Prorektora ds. Studenckich i Kształcenia):
  2. Klauzula informacyjna (Załącznik nr 2 do Decyzji nr 15/2020 z dnia 21 września 2020 r. Prorektora ds. Studenckich i Kształcenia)