Wyniki egzaminu z PO z dn. 14.09

Wiersz zawiera: numer indeksu, liczbę zdobytych punktów za część teoretyczną, liczbę zdobytych punktów za część praktyczną, oraz ocenę (pogrubioną czcionką). Granicą zaliczenia był poziom 18.5 pkt.

 1. 91037 4.5 pkt.  +  3 pkt.   2
 2. 95232 16 pkt.  +  11.5 pkt.   4.0
 3. 99058 7 pkt.  +  0 pkt.   2
 4. 99242 18 pkt.  +  7 pkt.   3.5
 5. 104052 14 pkt.  +  2 pkt.   2
 6. 104097 13 pkt.  +  6.5 pkt.   3.0
 7. 104125 16.5 pkt.  +  4.5 pkt.   3.0
 8. 104154 9.5 pkt.  +  7 pkt.   2
 9. 104184 11 pkt.  +  1 pkt.   2
 10. 104217 10 pkt.  +  2.5 pkt.   2
 11. 104235 18 pkt.  +  6.5 pkt.   3.5
 12. 105999 14 pkt.  +  0.5 pkt.   2

PO 2017: Termin poprawy zajęć lab. i egzaminu

 1. Termin poprawy zajęć laboratoryjnych: 12 września (wtorek), godz. 12:00, pracownia komputerowa 033 (Auditorium Maximum) – czas trwania: około 3-4 godz. Do poprawy mogą przystąpić te osoby, które znajdą się na listach studentów dopuszczonych do poprawy. Listy zostaną przesłane mi przez prowadzących najpóźniej w poniedziałek, 11.09.
 2. II termin egzaminu w sesji poprawkowej: 14 września (czwartek), godz. 11.00, sala A314. Całkowity czas jaki należy zarezerwować: maksymalnie do około 2 godz. (w tym czas pisania rozwiązań to 1.5 godz.; pozostały czas to podpisanie przez wszystkich listy obecności oraz inne czynności organizacyjne); proszę też pamiętać o legitymacji i zegarku.

PO 2017: korekta ws. terminu nadsyłania zadań semestralnych

Uwaga: terminarz oddawania zadań semestralnych podany w poprzednim wpisie ma charakter „domyślny”, tj. jest to terminarz ogólny, który obowiązuje studenta pod warunkiem, że jego własny prowadzący zajęcia laboratoryjne nie podał swojego indywidualnego terminarza. Np. studenci grup p. Zembrowskiego otrzymali w lipcu od swojego prowadzącego inne terminy oddawania zadań. W takiej sytuacji studentów z tych grup terminy „domyślne”, które podałem, nie obowiązują, mają natomiast obowiązek trzymać się tych terminów, które podał im p. Zembrowski.

PO 2017: termin nadsyłania zadań semestralnych

 1. 4 września (poniedziałek) – rozwiązane zadania (zzipowany komplet plików, spełniających wszystkie formalne wymagania) przekazujecie do swoich prowadzących zajęcia laboratoryjne np. mailem i to oni je rozliczają. Jeżeli brak wam pomysłów, jak spełnić niektóre wymagania dotyczące budowy programu, to być może warto teraz jeszcze raz przeczytać wskazówki do zadań semestralnych, choć oczywiście to tylko wskazówki i nie reprezentują opisu jedynie słusznej budowy programu. Jeżeli ktoś oddał i zaliczył zadanie jeszcze w czerwcu, ale musi poprawiać zajęcia laboratoryjne, pisze do swojego prowadzącego tylko mail z przypomnieniem o rozliczeniu zadania oraz prośbą o dopisanie go do listy studentów dopuszczonych do poprawy.
 2. Ostateczny, nieprzekraczalny termin ogłoszenia ocen za zadania semestralne: 11 września (poniedziałek) – tego dnia prowadzący przesyłają mi listy studentów dopuszczonych do poprawy.

Pozostałe terminy zostaną ogłoszone na początku września.

Uwaga: proszę nie załączać do maila pliku wykonywalnego *.exe, ponieważ to może klasyfikować mail jako spam. Ten jeden plik prowadzący wygeneruje sobie sam, kompilując pliki źródłowe. Natomiast na temat sposobu usuwania innych zbędnych plików z projektu MS Visual Studio poleceniem „Clean” można przeczytać w artykule Building and Cleaning Projects and Solutions in Visual Studio.

Wyniki egzaminu z PO z dn. 26.06

Wiersz zawiera: numer indeksu, liczbę zdobytych punktów za część teoretyczną, liczbę zdobytych punktów za część praktyczną, oraz ocenę (pogrubioną czcionką). Granicą zaliczenia był poziom 23.5 pkt.

 1. 91058 13.5 pkt.   18 pkt.   3.5
 2. 95221 17.5 pkt.   6 pkt.   3
 3. 95265 17 pkt.   13 pkt.   3.5
 4. 96862 17.5 pkt.   11 pkt.   3.5
 5. 98243 20 pkt.   15 pkt.   4
 6. 98721 11.5 pkt.   13 pkt.   3
 7. 99138 10 pkt.   15 pkt.   3
 8. 104052 4.5 pkt.   13 pkt.   2
 9. 104105 7 pkt.   14 pkt.   2

Lista osób zwolnionych z egzaminu oraz wyniki egzaminu z dn. 14.06 (termin zero)

Lista numerów indeksu osób zwolnionych z egzaminu za bardzo dobre wyniki na zajęciach lab.

 1. 104038
 2. 104089
 3. 104216
 4. 99401

Osoby te z egzaminu z wykładu otrzymują ocenę 5 (bardzo dobry), która zostanie wpisana do protokołu USOS jako ocena zdobyta w pierwszym terminie.

Wyniki egzaminu z dn. 14.06 (termin zero)

Wiersz zawiera: numer indeksu, całkowitą liczbę zdobytych punktów oraz ocenę (pogrubioną czcionką).

 1. 86260 17 pkt.   3.5
 2. 87717 20.5 pkt.   4
 3. 95221 8.5 pkt.  
 4. 95265 9 pkt.  
 5. 96563 21.5 pkt.   4.5
 6. 98243 10 pkt.  
 7. 99041 18.5 pkt.   4
 8. 99057 22 pkt.   4.5
 9. 99097 17.5 pkt.   3.5
 10. 99130 18.5 pkt.   4
 11. 99138 12 pkt.  
 12. 99204 16 pkt.   3.5
 13. 99208 21.5 pkt.   4.5
 14. 99236 17 pkt.   3.5
 15. 99250 21 pkt.   4.5
 16. 99257 19 pkt.   4
 17. 99341 20 pkt.   4
 18. 99367 17 pkt.   3.5
 19. 100738 15 pkt.   3
 20. 104029 14.5 pkt.   3
 21. 104033 14.5 pkt.   3
 22. 104065 23 pkt.   4.5
 23. 104099 25.5 pkt.   5
 24. 104105 8.5 pkt.  
 25. 104117 15 pkt.   3
 26. 104156 17.5 pkt.   3.5
 27. 104161 14.5 pkt.   3
 28. 104162 15 pkt.   3
 29. 104163 16 pkt.   3.5
 30. 104177 15 pkt.   3
 31. 104178 16 pkt.   3.5
 32. 104182 19 pkt.   4
 33. 104186 18.5 pkt.   4

Osoby, które uczestniczyły w egzaminie, mają ocenę pozytywną z zajęć lab. i nie są zwolnionie z egzaminu, a nie znalazły na liście swojego nr indeksu, proszone są o pilny kontakt.

PO2017: Wejściówka na lab.14

Bazując na kodzie Wejściówki na lab. 13 napisz szablon funkcji, która wykorzystując przeciążony operator += będzie sumowała obiekty z listy dynamicznej do jednego, lokalnie zadeklarowanego pomocniczego obiektu i zwracała ten obiekt przez wartość (tak jak to robi np. przeciążony operator +). Szablon funkcji ma jeden parametr: typ danych reprezentujący elementy w liście dynamicznej, oraz jeden argument wywołania: wskaźnik na pierwszy element (głowa listy). Podobnie jak w Wejściówce na lab. 13 napisz program, który tworzy listę dynamiczną elementów klasy bazowej wybranej do realizacji na lab. 12, ale tym razem sumuje je wywołując przygotowany szablon funkcji. W funkcji main wywołaj metodę wypisz na rzecz obiektu pomocniczego zwróconego przez opracowaną funkcję.

Po przetestowaniu poprawnego działania wyżej opisanego kodu weź fragment kodu z rozwiązania zadania poziomu I z lab.13 tworzący listę obiektów wybranego jednego typu pochodnego i umieść w funkcji main pod przetestowanym kodem. Po utworzeniu listy obiektów wybranego typu pochodnego wykonaj sumowanie elementów ponownie wywołując przygotowany szablon funkcji. W funkcji main wywołaj metodę wypisz na rzecz zwróconego obiektu pomocniczego, po czym zwolnij obydwie listy dynamiczne i zakończ program.

Zwróć uwagę, aby przeciążony operator += dla klasy pochodnej oprócz pól z klasy bazowej sumował przynajmniej jedno z pól występujących tylko w klasie pochodnej, tj. aby jego funkcjonalność była szersza niż operatora dla klasy bazowej. Sprawdź, czy zawartości obiektów pomocniczych utworzonych po pierwszym i po drugim sumowaniu są takie, jakich się spodziewałeś.