PO 2017: Termin poprawy zajęć lab. i egzaminu

  1. Termin poprawy zajęć laboratoryjnych: 12 września (wtorek), godz. 12:00, pracownia komputerowa 033 (Auditorium Maximum) – czas trwania: około 3-4 godz. Do poprawy mogą przystąpić te osoby, które znajdą się na listach studentów dopuszczonych do poprawy. Listy zostaną przesłane mi przez prowadzących najpóźniej w poniedziałek, 11.09.
  2. II termin egzaminu w sesji poprawkowej: 14 września (czwartek), godz. 11.00, sala A314. Całkowity czas jaki należy zarezerwować: maksymalnie do około 2 godz. (w tym czas pisania rozwiązań to 1.5 godz.; pozostały czas to podpisanie przez wszystkich listy obecności oraz inne czynności organizacyjne); proszę też pamiętać o legitymacji i zegarku.