Zasady dla zadania sem.

 • Aby zaliczyć zadanie semestralne należy najpóźniej na siedem dni przed ostatnimi zajęciami w semestrze (kiedykolwiek by to nie wypadło w kalendarzu) oddać do oceny prowadzącemu:
  1. Kod źródłowy programu opatrzony odpowiednimi komentarzami
  2. Dokumentację, obejmującą: manual, diagram klas, oraz specyfikację danych wejściowych i wyjściowych. Szablon dokumentacji jest poniżej do pobrania w formacie:
  3. Przykładowe dane wejściowe
 • Powyższy zestaw należy oddać w postaci jednego pliku: zzipowanego archiwum zawierającego komplet plików (chyba, że prowadzący zajęcia ustali inaczej).
 • Za zadanie semestralne oddane w terminie można uzyskać maksymalnie 100 pkt.
 • Oddanie powyższego zestawu po tym terminie powoduje zmniejszenie maksymalnej liczby punktów do uzyskania za zadanie semestralne do 80%. Zadania oddane zbyt późno, np. na dzień przed ostatnimi zajęciami w semestrze, mogą nie zostać sprawdzone, co skutkuje niezaliczeniem ćwiczeń.
 • Brak któregokolwiek z komponentów powyższego zestawu dyskwalifikuje zgłoszone rozwiązanie zadania semestralnego.
 • W programie muszą zostać zastosowane techniki i technologie obiektowe, których lista zostanie podana przez prowadzącego przy okazji rozdawania tematów zadań semestralnych.
 • Brak wykorzystania technologii z listy będzie powodował obniżenie oceny za zadanie semestralne, nawet jeżeli udało się zrealizować kompletną funkcjonalność programu ustaloną w założeniach projektowych.
Uwaga #1:
w zestawie nie należy umieszczać pliku wykonywalnego *.exe. Ten plik prowadzący wygeneruje sam, kompilując pliki źródłowe.
Uwaga #2:
dla uproszczenia można zzipować cały folder wraz zawartością reprezentujący projekt i utworzony przez Visual Studio. W takim przypadku należy przed zipowaniem usunąć ręcznie plik exe oraz “oczyścić” folder ze zbędnych plików poleceniem “Clean”. Sposób korzystania z polecenia “Clean” jest opisany w artykule Building and Cleaning Projects and Solutions in Visual Studio.
Wskazówka #1:
Aby otrzymać obrazek przedstawiający diagram klas, należy do projektu dodać nowy element (opcja: Projekt|Dodaj nowy element..) typu Diagram Klas:
Dodawanie do projektu nowego elementu – diagramu klas

a następnie postępować zgodnie ze wskazówkami.

Jeżeli w menu nie ma takiej pozycji, należy dodać do VS2017 składnik “Projektant klas”; opcja: Narzędzia|Pobierz narzędzia i funkcje..

Dodawanie do VS2017 nowego składnika – Projektanta klas

należy wybrać do zainstalowania element zaznaczony na czerwono.

Dla użytkowników VS2017 w wersji z angielskim menu wskazówki znajdują się w artykule How to: Add class diagrams to projects.