PO 2017: korekta ws. terminu nadsyłania zadań semestralnych

Uwaga: terminarz oddawania zadań semestralnych podany w poprzednim wpisie ma charakter „domyślny”, tj. jest to terminarz ogólny, który obowiązuje studenta pod warunkiem, że jego własny prowadzący zajęcia laboratoryjne nie podał swojego indywidualnego terminarza. Np. studenci grup p. Zembrowskiego otrzymali w lipcu od swojego prowadzącego inne terminy oddawania zadań. W takiej sytuacji studentów z tych grup terminy „domyślne”, które podałem, nie obowiązują, mają natomiast obowiązek trzymać się tych terminów, które podał im p. Zembrowski.