Zasady zaliczenia wykładu

  • Do egzaminu dopuszczone zostaną tylko te osoby, które wcześniej otrzymają zaliczenie z laboratoriów (par. 25 pkt. 4 regulaminu studiów na UKSW). Należy je uzyskać przed rozpoczęciem sesji egzaminacyjnej.
  • Przewidywane są dwa terminy egzaminu: jeden w sesji czerwcowej i jeden w sesji wrześniowej.

Czego można się spodziewać na egzaminie

  • Egzamin ma formę pisemną.
  • Zestaw egzaminacyjny zawiera kilkanaście pytań z teorii programowania obiektowego oraz dobrych praktyk programistycznych. Odpowiedzi na te pytania są kilkuzdaniowe.
  • Zakres materiału, którego dotyczą pytania, pokrywa się z zakresem tematów poruszanych na wykładzie. Z reguły dla każdego z tematów zadane jest przynajmniej jedno pytanie (dlatego liczba pytań jest zbliżona do liczby tematów).
  • Na egzaminie nie jest natomiast wymagane napisanie kodu programu.
  • Może być jednak wymagane poprawne zinterpretowanie kodu podanego w materiale egzaminacyjnym (pytania w rodzaju: „dlaczego ten program nie zostanie skompilowany? – znajdź błąd”, lub „co pojawi się w oknie konsoli po wykonaniu tego programu?”.
  • Liczba punktów za część „teoretyczną” i za zinterpretowanie kodu jest podobna, choć zwykle nieco więcej punktów można zdobyć z części teoretycznej.

Legitymacja studencka konieczna na egzaminie

Osoby uczestniczące w egzaminie z PO muszą mieć przy sobie dokument ze zdjęciem (np. legitymację studencką) potwierdzający tożsamość właściciela. Wynika to z par. 30 pkt. 4 regulaminu studiów na UKSW, który brzmi:

W przypadku nieusprawiedliwionej nieobecności na egzaminie w obu terminach student otrzymuje z tego egzaminu ocenę niedostateczną. [..]

Dlatego właśnie, abym mógł jednoznacznie ustalić, kto uczestniczył w egzaminie, wszyscy uczestnicy egzaminu muszą mieć przy sobie dokument ze zdjęciem. Po potwierdzeniu tożsamości student może wpisać się na listę obecności. Osoba, która nie będzie mogła okazać takiego dokumentu, będzie musiała opuścić aulę. Brak wpisu na liście będzie jednoznaczny ze stwierdzeniem nieobecności na egzaminie. Po ustaleniu listy obecności rozpocznie się egzamin. Wtedy żadna nowa osoba nie będzie już mogła dołączyć do udziału w egzaminie (drzwi do auli zostaną zamknięte na klucz).

Osoby, które nie zaliczą laboratoriów w semestrze, w ogóle nie mogą przystąpić do egzaminu w pierwszym terminie. Nie ma tu wtedy mowy o usprawiedliwionej lub nieusprawiedliwionej nieobecności w tym terminie. Traktowane są wtedy zgodnie zasadami opisanymi w par. 30 pkt. 2:

W przypadku nieuzyskania przed sesją egzaminacyjną zaliczenia zajęć warunkującego dopuszczenie do egzaminu, student przystępuje do tego zaliczenia w sesji poprawkowej i jeśli je uzyska przysługuje mu jeden termin egzaminu w sesji poprawkowej, a jeśli nie uzyska zaliczenia otrzymuje z egzaminu ocenę niedostateczną. [..]

Tak więc osoby, które nie zaliczą laboratoriów w semestrze, najpierw przystępują do poprawy do tego zaliczenia w sesji poprawkowej. Następnie, jeśli im się powiedzie, przysługuje im jeden termin egzaminu w sesji poprawkowej. W razie niepowodzenia na tym egzaminie otrzymują ocenę niedostateczną.

Kontrola upływającego czasu na egzaminie – hint

Na egzaminie nie wolno sięgać do telefonów komórkowych. Telefony w czasie egzaminu muszą być wyciszone i schowane np. w torbie czy plecaku. Jeżeli ktoś potrzebuje sprawdzać, ile czasu jeszcze zostało, a nie ma zwyczaju noszenia zegarka na rękę, to może mieć problem, ponieważ w wielu aulach brak zegara ściennego. Dlatego dobrze jest na egzamin zabrać jednak ze sobą tradycyjny zegarek (np. pożyczyć od zaprzyjaźnionej osoby starszej). Nie może to być jednak zegarek wielofunkcyjny (smartwatch), albo inny, komunikujący się z telefonem przez Bluetooth, czy choćby z cyfrowym wyświetlaczem tekstu, ale prosty wskazówkowy zegarek na rękę, zasilany baterią albo nakręcany.