Wyniki egzaminu z PO z dn. 26.06

Wiersz zawiera: numer indeksu, liczbę zdobytych punktów za część teoretyczną, liczbę zdobytych punktów za część praktyczną, oraz ocenę (pogrubioną czcionką). Granicą zaliczenia był poziom 23.5 pkt.

  1. 91058 13.5 pkt.   18 pkt.   3.5
  2. 95221 17.5 pkt.   6 pkt.   3
  3. 95265 17 pkt.   13 pkt.   3.5
  4. 96862 17.5 pkt.   11 pkt.   3.5
  5. 98243 20 pkt.   15 pkt.   4
  6. 98721 11.5 pkt.   13 pkt.   3
  7. 99138 10 pkt.   15 pkt.   3
  8. 104052 4.5 pkt.   13 pkt.   2
  9. 104105 7 pkt.   14 pkt.   2