Lista osób zwolnionych z egzaminu oraz wyniki egzaminu z dn. 14.06 (termin zero)

Lista numerów indeksu osób zwolnionych z egzaminu za bardzo dobre wyniki na zajęciach lab.

 1. 104038
 2. 104089
 3. 104216
 4. 99401

Osoby te z egzaminu z wykładu otrzymują ocenę 5 (bardzo dobry), która zostanie wpisana do protokołu USOS jako ocena zdobyta w pierwszym terminie.

Wyniki egzaminu z dn. 14.06 (termin zero)

Wiersz zawiera: numer indeksu, całkowitą liczbę zdobytych punktów oraz ocenę (pogrubioną czcionką).

 1. 86260 17 pkt.   3.5
 2. 87717 20.5 pkt.   4
 3. 95221 8.5 pkt.  
 4. 95265 9 pkt.  
 5. 96563 21.5 pkt.   4.5
 6. 98243 10 pkt.  
 7. 99041 18.5 pkt.   4
 8. 99057 22 pkt.   4.5
 9. 99097 17.5 pkt.   3.5
 10. 99130 18.5 pkt.   4
 11. 99138 12 pkt.  
 12. 99204 16 pkt.   3.5
 13. 99208 21.5 pkt.   4.5
 14. 99236 17 pkt.   3.5
 15. 99250 21 pkt.   4.5
 16. 99257 19 pkt.   4
 17. 99341 20 pkt.   4
 18. 99367 17 pkt.   3.5
 19. 100738 15 pkt.   3
 20. 104029 14.5 pkt.   3
 21. 104033 14.5 pkt.   3
 22. 104065 23 pkt.   4.5
 23. 104099 25.5 pkt.   5
 24. 104105 8.5 pkt.  
 25. 104117 15 pkt.   3
 26. 104156 17.5 pkt.   3.5
 27. 104161 14.5 pkt.   3
 28. 104162 15 pkt.   3
 29. 104163 16 pkt.   3.5
 30. 104177 15 pkt.   3
 31. 104178 16 pkt.   3.5
 32. 104182 19 pkt.   4
 33. 104186 18.5 pkt.   4

Osoby, które uczestniczyły w egzaminie, mają ocenę pozytywną z zajęć lab. i nie są zwolnionie z egzaminu, a nie znalazły na liście swojego nr indeksu, proszone są o pilny kontakt.