Wyniki egzaminu z PO z dn. 10.09

Wiersz zawiera: numer indeksu, całkowitą liczbę zdobytych punktów oraz ocenę (pogrubioną czcionką).

 1. 59863 : 21.5 pkt. 3.5
 2. 82719 : 10.5 pkt. 2
 3. 83824 : 22 pkt. 3.5
 4. 83989 : 14 pkt. 2
 5. 86296 : 9.5 pkt. 2
 6. 86357 : 17 pkt. 3
 7. 86373 : 15.5 pkt. 2
 8. 86388 : 21 pkt. 3.5
 9. 86452 : 17 pkt. 3
 10. 87935 : 11 pkt. 2
 11. 88384 : 7 pkt. 2
 12. 88664 : 7.5 pkt. 2
 13. 89647 : 0 pkt. 2
 14. 90998 : 24.5 pkt. 4
 15. 91058 : 13.5 pkt. 2
 16. 91063 : 13 pkt. 2
 17. 91077 : 10 pkt. 2
 18. 91157 : 6.5 pkt. 2
 19. 92436 : 14.5 pkt. 2
 20. 93140 : 8.5 pkt. 2
 21. 95142 : 6.5 pkt. 2
 22. 95145 : 19 pkt. 3
 23. 95146 : 2 pkt. 2
 24. 95147 : 17 pkt. 3
 25. 95152 : 14 pkt. 2
 26. 95154 : 0 pkt. 2
 27. 95158 : 17 pkt. 3
 28. 95198 : 17.5 pkt. 3
 29. 95221 : 6 pkt. 2
 30. 95233 : 14 pkt. 2
 31. 96500 : 20 pkt. 3
 32. 96517 : 17 pkt. 3
 33. 96563 : 0 pkt. 2
 34. 96575 : 15 pkt. 2
 35. 96578 : 10 pkt. 2
 36. 96585 : 25 pkt. 4
 37. 96593 : 12.5 pkt. 2
 38. 96862 : 11.5 pkt. 2

Graficzna prezentacja wyników

Na osi poziomej: prace egzaminacyjne uporządkowane względem przyznanej liczby punktów,
na osi pionowej: liczba punktów,
pozioma czerwona oś kropkowana: granica punktowa oceny pozytywnej,
pozioma zielona oś kropkowana: maksimum możliwych do zdobycia punktów.

Wyniki-20150910

Jeżeli ktoś był obecny na egzaminie i podpisał się na liście obecności, a jego praca nie została oceniona, proszę o kontakt.

PO – terminy rozliczeń wrześniowych

Terminarz jest następujący:

 1. Termin nadsyłania zadań semestralnych: 1 września (wtorek) – rozwiązane zadania (zzipowany komplet plików, spełniających wszystkie formalne wymagania) wysyłacie do swoich prowadzących ćwiczenia i to oni je rozliczają. Jeżeli ktoś zaliczył zadanie jeszcze w czerwcu, ale musi poprawiać zajęcia laboratoryjne, pisze do swojego prowadzącego tylko mail z przypomnieniem o rozliczeniu zadania oraz prośbą o dopisanie go do listy studentów dopuszczonych do poprawy.
 2. Termin ogłoszenia ocen za zadania semestralne: 7 września (poniedziałek) – tego dnia prowadzący przesyłają mi ostateczne wersje list studentów dopuszczonych do poprawy.
 3. Termin poprawy zajęć laboratoryjnych: 9 września (środa) 8 września (wtorek), godz. 11:00, pracownia komputerowa 1221 – czas trwania: około 3-4 godz.
 4. II termin egzaminu: 10 września (czwartek), godz. 14.00, sala A314 – całkowity czas jaki należy zarezerwować: do około 2.5 godz (w tym czas pisania rozwiązań to 1.5 godz.; pozostały czas to podpisanie przez wszystkich listy obecności oraz inne czynności organizacyjne); proszę też pamiętać o legitymacji i zegarku.

Uwaga: pliku wykonywalnego *.exe proszę nie załączać do maila, ponieważ to może klasyfikować mail jako spam. Ten jeden plik prowadzący wygeneruje sobie sam, kompilując pliki źródłowe.

Wyniki egzaminu z PO z dn. 30.06

Wyniki dla studentów z kierunku „informatyka”.
Wiersz zawiera: numer indeksu, całkowitą liczbę zdobytych punktów oraz ocenę (pogrubioną czcionką).

 1. 59863 12.5 : 2.0
 2. 83989 10 : 2.0
 3. 86357 9 : 2.0
 4. 86388 10 : 2.0
 5. 86452 14.5 : 2.0
 6. 86806 23 : 4.0
 7. 87935 10 : 2.0
 8. 88384 14 : 2.0
 9. 88664 11 : 2.0
 10. 90891 16 : 3.0
 11. 90902 20.5 : 3.5
 12. 90984 19.5 : 3.5
 13. 90998 12 : 2.0
 14. 91029 16 : 3.0
 15. 91034 17.5 : 3.0
 16. 91055 22.5 : 4.0
 17. 91058 7 : 2.0
 18. 91063 14 : 2.0
 19. 91157 9 : 2.0
 20. 92421 16 : 3.0
 21. 93292 25 : 4.0
 22. 95127 32 : 5.0
 23. 95130 17 : 3.0
 24. 95142 14.5 : 2.0
 25. 95145 4.5 : 2.0
 26. 95147 15 : 2.0
 27. 95150 29.5 : 5.0
 28. 95152 6.5 : 2.0
 29. 95154 3.5 : 2.0
 30. 95162 18 : 3.0
 31. 95164 18 : 3.0
 32. 95181 19 : 3.0
 33. 95224 17.5 : 3.0
 34. 95251 16.5 : 3.0
 35. 95253 29.5 : 5.0
 36. 95255 18.5 : 3.0
 37. 95257 20 : 3.5
 38. 95281 19 : 3.0
 39. 95228 20.5 : 3.5
 40. 96517 15 : 2.0
 41. 96532 23.5 : 4.0
 42. 96559 18.5 : 3.0
 43. 96561 17.5 : 3.0
 44. 96565 20 : 3.5
 45. 96575 7.5 : 2.0
 46. 96585 13 : 2.0
 1. 95109 18 : 3.0

Graficzna prezentacja wyników

Na osi poziomej: prace egzaminacyjne uporządkowane względem przyznanej liczby punktów,
na osi pionowej: liczba punktów,
pozioma czerwona oś kropkowana: granica punktowa oceny pozytywnej,
pozioma zielona oś kropkowana: maksimum możliwych do zdobycia punktów.

Wyniki-20150630

Jeżeli ktoś był obecny na egzaminie i podpisał się na liście obecności, a jego praca nie została oceniona, proszę o kontakt.

InfEko – wyniki egzaminu z dn. 30.06

Wyniki dla grupy z kierunku „informatyka i ekonometria”.
Wiersz zawiera: numer indeksu, całkowitą liczbę zdobytych punktów oraz ocenę (pogrubioną czcionką).

 • 75160 19.5 : 3
 • 82719 15 : 2
 • 86221 22 : 3.5
 • 86235 24.5 : 4
 • 86296 14 : 2
 • 86360 25.5 : 4.5
 • 86373 15 : 2
 • 86394 19.5 : 3
 • 87829 25.5 : 4.5
 • 93140 7.5 : 2

Jeżeli jest osoba z kierunku „informatyka i ekonometria”, która pisała egzamin i została pominięta w tej liście, proszę o pilny kontakt.

Wyniki dla tej grupy studentów zostały ogłoszone wcześniej ze względów „organizacyjnych”. Pozostałe wyniki zostaną ogłoszone w terminie podanym na egzaminie: środa, 8 lipca.

Lista numerów indeksu osób zwolnionych z egzaminu oraz dopuszczonych do egzaminu

Lista numerów indeksu osób zwolnionych z egzaminu za bardzo dobre wyniki z laboratorium:

 1. 75496
 2. 84372
 3. 90910
 4. 90944
 5. 91017
 6. 91041
 7. 95155
 8. 95196
 9. 95252
 10. 95258
 11. 95260
 12. 96518
 13. 96556
 14. 96589

Osoby te z egzaminu z wykładu otrzymują ocenę 5 (bardzo dobry), która zostanie wpisana do protokołu USOS jako ocena zdobyta w pierwszym terminie.

Lista numerów indeksu pozostałych osób dopuszczonych do egzaminu w I terminie, w czerwcu:

 1. 59863
 2. 75160
 3. 82719
 4. 83989
 5. 86221
 6. 86235
 7. 86296
 8. 86357
 9. 86360
 10. 86373
 11. 86388
 12. 86394
 13. 86452
 14. 86806
 15. 87829
 16. 87935
 17. 88384
 18. 88664
 19. 90891
 20. 90902
 21. 90984
 22. 90998
 23. 91029
 24. 91034
 25. 91055
 26. 91058
 27. 91063
 28. 91157
 29. 92421
 30. 93140
 31. 93292
 32. 95109
 33. 95127
 34. 95130
 35. 95142
 36. 95145
 37. 95147
 38. 95150
 39. 95152
 40. 95154
 41. 95162
 42. 95164
 43. 95181
 44. 95221
 45. 95224
 46. 95228
 47. 95233
 48. 95251
 49. 95253
 50. 95255
 51. 95257
 52. 95281
 53. 96517
 54. 96532
 55. 96559
 56. 96561
 57. 96565
 58. 96575
 59. 96585
 60. 96862

Osoby, które zdobyły dostateczną liczbę punktów oraz spełniły pozostałe warunki zaliczenia laboratorium, a nie znalazły swojego nr indeksu na żadnej z list, proszone są o pilny kontakt ze swoimi prowadzącymi zajęcia laboratoryjne.