Lista numerów indeksu osób zwolnionych z egzaminu oraz dopuszczonych do egzaminu

Lista numerów indeksu osób zwolnionych z egzaminu za bardzo dobre wyniki z laboratorium:

 1. 75496
 2. 84372
 3. 90910
 4. 90944
 5. 91017
 6. 91041
 7. 95155
 8. 95196
 9. 95252
 10. 95258
 11. 95260
 12. 96518
 13. 96556
 14. 96589

Osoby te z egzaminu z wykładu otrzymują ocenę 5 (bardzo dobry), która zostanie wpisana do protokołu USOS jako ocena zdobyta w pierwszym terminie.

Lista numerów indeksu pozostałych osób dopuszczonych do egzaminu w I terminie, w czerwcu:

 1. 59863
 2. 75160
 3. 82719
 4. 83989
 5. 86221
 6. 86235
 7. 86296
 8. 86357
 9. 86360
 10. 86373
 11. 86388
 12. 86394
 13. 86452
 14. 86806
 15. 87829
 16. 87935
 17. 88384
 18. 88664
 19. 90891
 20. 90902
 21. 90984
 22. 90998
 23. 91029
 24. 91034
 25. 91055
 26. 91058
 27. 91063
 28. 91157
 29. 92421
 30. 93140
 31. 93292
 32. 95109
 33. 95127
 34. 95130
 35. 95142
 36. 95145
 37. 95147
 38. 95150
 39. 95152
 40. 95154
 41. 95162
 42. 95164
 43. 95181
 44. 95221
 45. 95224
 46. 95228
 47. 95233
 48. 95251
 49. 95253
 50. 95255
 51. 95257
 52. 95281
 53. 96517
 54. 96532
 55. 96559
 56. 96561
 57. 96565
 58. 96575
 59. 96585
 60. 96862

Osoby, które zdobyły dostateczną liczbę punktów oraz spełniły pozostałe warunki zaliczenia laboratorium, a nie znalazły swojego nr indeksu na żadnej z list, proszone są o pilny kontakt ze swoimi prowadzącymi zajęcia laboratoryjne.