PO – terminy rozliczeń wrześniowych

Terminarz jest następujący:

  1. Termin nadsyłania zadań semestralnych: 1 września (wtorek) – rozwiązane zadania (zzipowany komplet plików, spełniających wszystkie formalne wymagania) wysyłacie do swoich prowadzących ćwiczenia i to oni je rozliczają. Jeżeli ktoś zaliczył zadanie jeszcze w czerwcu, ale musi poprawiać zajęcia laboratoryjne, pisze do swojego prowadzącego tylko mail z przypomnieniem o rozliczeniu zadania oraz prośbą o dopisanie go do listy studentów dopuszczonych do poprawy.
  2. Termin ogłoszenia ocen za zadania semestralne: 7 września (poniedziałek) – tego dnia prowadzący przesyłają mi ostateczne wersje list studentów dopuszczonych do poprawy.
  3. Termin poprawy zajęć laboratoryjnych: 9 września (środa) 8 września (wtorek), godz. 11:00, pracownia komputerowa 1221 – czas trwania: około 3-4 godz.
  4. II termin egzaminu: 10 września (czwartek), godz. 14.00, sala A314 – całkowity czas jaki należy zarezerwować: do około 2.5 godz (w tym czas pisania rozwiązań to 1.5 godz.; pozostały czas to podpisanie przez wszystkich listy obecności oraz inne czynności organizacyjne); proszę też pamiętać o legitymacji i zegarku.

Uwaga: pliku wykonywalnego *.exe proszę nie załączać do maila, ponieważ to może klasyfikować mail jako spam. Ten jeden plik prowadzący wygeneruje sobie sam, kompilując pliki źródłowe.