Wyniki egzaminu z PO z dn. 30.06

Wyniki dla studentów z kierunku „informatyka”.
Wiersz zawiera: numer indeksu, całkowitą liczbę zdobytych punktów oraz ocenę (pogrubioną czcionką).

 1. 59863 12.5 : 2.0
 2. 83989 10 : 2.0
 3. 86357 9 : 2.0
 4. 86388 10 : 2.0
 5. 86452 14.5 : 2.0
 6. 86806 23 : 4.0
 7. 87935 10 : 2.0
 8. 88384 14 : 2.0
 9. 88664 11 : 2.0
 10. 90891 16 : 3.0
 11. 90902 20.5 : 3.5
 12. 90984 19.5 : 3.5
 13. 90998 12 : 2.0
 14. 91029 16 : 3.0
 15. 91034 17.5 : 3.0
 16. 91055 22.5 : 4.0
 17. 91058 7 : 2.0
 18. 91063 14 : 2.0
 19. 91157 9 : 2.0
 20. 92421 16 : 3.0
 21. 93292 25 : 4.0
 22. 95127 32 : 5.0
 23. 95130 17 : 3.0
 24. 95142 14.5 : 2.0
 25. 95145 4.5 : 2.0
 26. 95147 15 : 2.0
 27. 95150 29.5 : 5.0
 28. 95152 6.5 : 2.0
 29. 95154 3.5 : 2.0
 30. 95162 18 : 3.0
 31. 95164 18 : 3.0
 32. 95181 19 : 3.0
 33. 95224 17.5 : 3.0
 34. 95251 16.5 : 3.0
 35. 95253 29.5 : 5.0
 36. 95255 18.5 : 3.0
 37. 95257 20 : 3.5
 38. 95281 19 : 3.0
 39. 95228 20.5 : 3.5
 40. 96517 15 : 2.0
 41. 96532 23.5 : 4.0
 42. 96559 18.5 : 3.0
 43. 96561 17.5 : 3.0
 44. 96565 20 : 3.5
 45. 96575 7.5 : 2.0
 46. 96585 13 : 2.0
 1. 95109 18 : 3.0

Graficzna prezentacja wyników

Na osi poziomej: prace egzaminacyjne uporządkowane względem przyznanej liczby punktów,
na osi pionowej: liczba punktów,
pozioma czerwona oś kropkowana: granica punktowa oceny pozytywnej,
pozioma zielona oś kropkowana: maksimum możliwych do zdobycia punktów.

Wyniki-20150630

Jeżeli ktoś był obecny na egzaminie i podpisał się na liście obecności, a jego praca nie została oceniona, proszę o kontakt.