PO2022: zasady prowadzenia zajęć laboratoryjnych

Zasady obowiązujące na zajęciach:
Każdy uczestnik zajęć lab. wykonuje na komputerze w pracowni dwa zadania: podstawowe (pierwszego poziomu) za 6 pkt. i dodatkowe (drugiego poziomu) za 4 pkt. Zadań nie wolno realizować na własnym laptopie. Dopiero kiedy prowadzący odbierze i pozytywnie oceni zadanie podstawowe, student może zacząć rozwiązywać zadanie dodatkowe (dodatkowe bywa łatwiejsze). Studenci mogą realizować swoje zadania tylko na zajęciach – nie ma możliwości kończenia programu w domu i przesyłania go do oceny w godzinach wieczornych czy następnego dnia. Studenci obowiązkowo uploadują do moodle rozwiązane zadania I i II poziomu w trakcie zajęć (moodle stanowi archiwum prac studentów). Po uploadowaniu koniecznie należy kliknąć „oddaj do oceny”.

W trakcie zajęć lab. obowiązuje całkowity zakaz korzystania z zasobów internetu. Wyjątki:
http://www.cplusplus.com/
https://troja.uksw.edu.pl/ (materiały z wykładu)

Student może za to korzystać swobodnie z papierowych książek i notatek oraz wydruków. Jeżeli ktoś ma tablet z książkami w pdf’ie to ma obowiązek pokazać, że na czas zajęć ma w nim wyłączony kontakt ze światem (WiFi). Używanie komunikatorów, szukanie czegoś w google, na forach lub stronach poświęconych programowaniu w c/c++ skutkuje natychmiastowym opuszczeniem pracowni i oceną 0 pkt za realizowane zadanie.

Na zajęciach lab. prowadzący nie prowadzi żadnego mini-wykładu, a jedynie rozdaje i objaśnia zadania (jeżeli coś w treści okazało się niejednoznacznie opisane) oraz odpowiada na konkretne pytania pojedynczych studentów dotyczące tworzonego kodu programu. Po wykonaniu zadania należy natychmiast zasygnalizować to prowadzącemu, który podejdzie i oceni wykonany program. Zgłoszenie rozwiązania gotowego do oceny przez wiele osób na kilka minut przed końcem zajęć może skutkować brakiem możliwości oceny tych osób, które zrobiły to najpóźniej, a w rezultacie – końcowym wynikiem 0 pkt dla tych osób.

W okolicach 4 zajęć w semestrze rozdawane są studentom zadania semestralne. Nie ma jednak podziału zaliczenia semestru na dwie oceny – z zajęć lab. i z zadania semestralnego. W ostatnim dniu semestru wystawiana jest jedna łączna ocena. Strategie postępowania w rodzaju „w semestrze zaliczę laboratoria a przez wakacje zrobię zadanie semestralne” są nieakceptowane. Student musi wykonać zadanie semestralne w semestrze i albo zaliczy wszystko przed rozpoczęciem sesji letniej, albo otrzymuje ocenę negatywną z zajęć lab.

Strony www z zasadami zaliczenia zajęć lab. z PO:
https://troja.uksw.edu.pl/programowanie-obiektowe/zasady-zaliczenia-cwiczen/
w tym:
Zasady dla zadań lab.:
https://troja.uksw.edu.pl/programowanie-obiektowe/zasady-zaliczenia-cwiczen/zasady-dla-zajec-laboratoryjnych/
Zasady dla zadania sem.:
https://troja.uksw.edu.pl/programowanie-obiektowe/zasady-zaliczenia-cwiczen/zasady-dla-zadania-sem/

Ostatnia deska ratunku dla tych, którzy nie zaliczyli zajęć lab. w semestrze:
https://troja.uksw.edu.pl/programowanie-obiektowe/zasady-zaliczenia-cwiczen/wyjatek/