PO2022: Wyniki egzaminu, termin 2, z dn. 21.09

Wiersze zawierają: cztery ostatnie cyfry z nr indeksu, liczbę punktów za część teoretyczną, liczbę punktów za część praktyczną, całkowitą liczbę zdobytych punktów i ocenę.

 1. **0759   11.5   0   11.5   2
 2. **0807   6   0   6   2
 3. **0809   0   0   0   2 *
 4. **0851   15.5   0   15.5   2
 5. **0855   13   16   29   4
 6. **0856   0   0   0   2
 7. **6360   14   0   14   2
 8. **7384   13.5   1   14.5   2
 9. **7490   19   2   21   3
 10. **7621   7.5   3   10.5   2
 11. **7690   14   11   25   3.5
 12. **8980   10   3   13   2
 13. **9050   2.5   1   3.5   2
 14. **9065   13   0   13   2
 15. **9170   17.5   16   33.5   4.5
 16. **9172   8.5   6   14.5   2
 17. **9179   7.5   0   7.5   2
 18. **9226   15   16   31   4
 19. **9229   0   0   0   2 *
 20. **9232   21   1   22   3
 21. **9242   10   2   12   2
 22. **9244   20.5   3   23.5   3
 23. **9246   13.5   2   15.5   2
 24. **9261   8.5   1   9.5   2
 25. **9263   14.5   0   14.5   2
 26. **9268   4   0   4   2
 27. **9271   11   0   11   2
 28. **9273   10.5   0   10.5   2
 29. **9274   16   12   28   4
 30. **9306   23.5   2   25.5   3.5

* – ocena negatywna z powodu naruszenia reguł zachowania się podczas egzaminu.

30 września (piątek) w godz. od 12:30 do 13:30 w pok. 1247 bud. 12 możliwe będzie obejrzenie prac egzaminacyjnych z egzaminu PO.

PO2022: Poprawa lab. – tryb zdalny

Szanowni Państwo,
ponieważ nasz serwer pocztowy zgłasza problemy z dostarczeniem maili do odbiorców w domenie „@student.uksw.edu.pl”, poniżej zamieszczam komunikat, który był zawarty w moim mailu.

Szanowni Państwo,
informuję, że za zgodą Dziekana poprawa oceny z lab. PO odbędzie się w trybie zdalnym. Został już utworzony zespół na Teams i osoby, które się zgłosiły, zostały do niego dodane. Proszę o sprawdzenie na Teams, czy jesteście dołączeni do zespołu „Poprawa lab. PO, rok akad. 2021/2022”. Jeżeli nie, proszę o pilny mail.

Poprawa rozpocznie się o godz. 11, będzie trwała maksymalnie do 4 godzin i będzie polegała na napisaniu jednego programu, który ma dwa poziomy. Część programu w wersji pierwszego poziomu jest dość prosta i należy ją napisać w całości. Jest to warunek konieczny, ale nie wystarczający, aby otrzymać ocenę pozytywną. Aby otrzymać ocenę pozytywną, należy przynajmniej zacząć pisać część poziomu drugiego. Im więcej czasu zajmie napisanie części programu w wersji pierwszego poziomu, tym mniej zostanie na dodanie do niego funkcjonalności drugiego poziomu. Czas na napisanie kodu obydwu poziomów nie może przekroczyć całkowitego czasu poprawy, tj. 4 godz.

Last but not least: ponieważ 4 godz. to dość długo, proponuję wcześniej zjeść solidne śniadanie. W trakcie poprawy nie można przerywać transmisji, dlatego dobrze jest też przygotować sobie pod ręką coś do picia.

PO2022: Poprawa lab. – ważne informacje

 1. Uwaga: poprawa może odbyć się w trybie zdalnym. Dlatego proszę przygotować sobie na poniedziałek stanowisko spełniające wymagania techniczne takie, jak zostały opisane dla egzaminu prowadzonego w trybie zdalnym z ubiegłego roku. Decyzja o formie poprawy (zdalna czy stacjonarna) zostanie podjęta w sobotę.
 2. Proszę o regularne (przynajmniej raz dziennie) sprawdzanie skrzynki mailowej, z której zostało wysłane zgłoszenie. Dalsze informacje dotyczące poprawy będą przesyłane bezpośrednio do zainteresowanych drogą mailową.

PO2022: Poprawa lab. i egzamin w sesji wrześniowej – terminy i zasady

Termin poprawy zajęć laboratoryjnych

19 września (poniedziałek), godz. 11:00, pracownia komputerowa 033, bud. 21. Czas trwania: około 4 godzin zegarowych.

II termin egzaminu

21 września (środa), godz. 10.00, sala 108, bud.21. Egzamin w drugim terminie ma formę i czas trwania identyczne jak w pierwszym.

Zasady udziału w poprawie zajęć laboratoryjnych

Zgodnie z regulaminem zaliczeń przedmiotów, studenci, którzy na laboratorium nie zdobyli wystarczającej liczby punktów i otrzymali ocenę negatywną, mają prawo do poprawy tej oceny. Ci, którzy zamierzają uczestniczyć w poprawie, muszą jednak najpierw otrzymać ocenę pozytywną z zadania semestralnego. Rozwiązania zadań semestralnych (zzipowany komplet plików, spełniających wszystkie formalne wymagania) studenci przekazują do oceny swoim prowadzącym zajęcia. Jeżeli ktoś w czerwcu pozytywnie rozliczył swoje zadanie semestralne, to jest już dopuszczony do poprawy. Takie osoby mogą teraz przypomnieć o pozytywnym zaliczeniu zadania swoim prowadzącym, ponieważ przed poprawą będę prosił prowadzących o przesłanie do mnie list osób, które otrzymały oceny pozytywne za zadanie semestralne. Tylko osoby, które będą na tych listach, zostaną dopuszczone do poprawy.

Studenci przekazują do swoich prowadzących rozwiązania zadań semestralnych do oceny według zasad i zgodnie z terminami ustalonymi przez tych prowadzących. Studenci z mojej grupy, którzy chcą przystąpić do poprawy, a nie mają jeszcze zaliczonego zadania semestralnego, przesyłają mi je do oceny w postaci załącznika do maila do 13 września (wtorek) włącznie. Prace przesłane później mogą nie zostać ocenione. Wszystkie oceny za zadania semestralne muszą zostać wystawione do 16 września (piątek).

Zgłoszenie udziału w poprawie zajęć laboratoryjnych

Osoby, które chcą i mogą przystąpić do poprawy, przysyłają do mnie mailem swoje zgłoszenie udziału w poprawie (wystarczy jedno zdanie typu „zgłaszam swój udział w …”, a poniżej imię, nazwisko i nr indeksu). Zgłoszenie należy wysłać w terminie do 16 września (piątek), do końca dnia. Brak przesłania w terminie zgłoszenia udziału spowoduje, że nie zostanie przygotowane zadanie dla danej osoby i tym samym uniemożliwi jej udział w poprawie. Uwaga: jeżeli żadne zgłoszenia nie zostaną przesłane w terminie, poprawa zostanie odwołana.

PO2022: Wyniki egzaminu, termin 1, z dn. 22.06

Wiersze zawierają: cztery ostatnie cyfry z nr indeksu, liczbę punktów za część teoretyczną, liczbę punktów za część praktyczną, całkowitą liczbę zdobytych punktów i ocenę.

 1. **0746   8.5   6   14.5   2
 2. **0759   12.5   0   12.5   2
 3. **0807   11.5   1   12.5   2
 4. **0809   9.5   7   16.5   2
 5. **0817   14   6   20 + ε   3
 6. **0851   10   3   13   2
 7. **0855   0.5   0   0.5   2
 8. **0856   0   0   0   2
 9. **0859   20   12   32   4.5
 10. **5896   18   11   29   4
 11. **6360   11.5   0   11.5   2
 12. **7384   8.5   0   8.5   2
 13. **7621   3   8   11   2
 14. **7690   12.5   5   17.5   2
 15. **8980   15   1   16   2
 16. **8982   17.5   11   28.5   4
 17. **9046   9.5   15   24.5   3.5
 18. **9050   2.5   1   3.5   2
 19. **9055   14   6   20 + ε   3
 20. **9061   3.5   0   3.5   2
 21. **9065   7.5   9   16.5   2
 22. **9160   15.5   6   21.5   3
 23. **9170   11.5   6   17.5   2
 24. **9172   10   4   14   2
 25. **9175   5.5   1   6.5   2
 26. **9179   10   2   12   2
 27. **9182   10.5   16   26.5   3.5
 28. **9230   15   9   24   3.5
 29. **9232   14.5   0   14.5   2
 30. **9233   15.5   7   22.5   3
 31. **9239   16   6   22   3
 32. **9241   20.5   9   29.5   4
 33. **9242   5   7   12   2
 34. **9244   11.5   6   17.5   2
 35. **9246   9   7   16   2
 36. **9261   5   8   13   2
 37. **9263   12.5   3   15.5   2
 38. **9268   6.5   5   11.5   2
 39. **9269   9.5   13   22.5   3
 40. **9271   11.5   5   16.5   2
 41. **9273   12   5   17   2
 42. **9274   5   5   10   2
 43. **9275   15   11   26   3.5

W razie niejasności proszę o kontakt mailowy.