Zasady dla zadań lab.

  • Na każdych zajęciach można uzyskać 0, 6, 7, 8, 9 lub 10 pkt.
  • Jedynym środowiskiem programistycznym, w którym można wykonywać programy, jest Visual Studio w wersji zgodnej z wersją zainstalowaną na komputerach w pracowni.
  • Zajęcia zaczynają się od wejściówki. Jej zaliczenie nie daje punktów, ale uprawnia do przystąpienia do rozwiązywania zadań. Uwaga: na pierwszych zajęciach w semestrze nie ma wejściówki.
  • Na zajęciach zawsze ustalony jest minimalny zestaw zadań do realizacji. Wykonanie tego zestawu w całości gwarantuje co najmniej 6 pkt.
  • Niewykonanie tego zestawu – 0 pkt.
  • Nie ma praktyki przyznawania 1, 2, 3, 4 lub 5 pkt. za wykonanie części minimalnego zestawu zadań.
  • Oprócz zadań zestawu minimalnego podawane są na zajęciach jeszcze inne zadania, za które można zdobyć pozostałe dwa punkty.
  • Można mieć tylko 3 razy 0 pkt. za udział w zajęciach. Jeżeli przydarzy się to 4 razy, jedne zajęcia można odrobić na koniec semestru. Odrobienie polega na samodzielnym wykonaniu na ostatnich zajęciach dodatkowego zadania, którego zakres dotyczy całego materiału, niezależnie od tego, które zajęcia zostały zaliczone na zero i są odrabiane.