Zasady zaliczenia lab.

  1. trzeba zaliczyć zajęcia laboratoryjne,
  2. trzeba zaliczyć zadanie semestralne (tematy zadań semestralnych rozdawane są na czwartych zajęciach).

Wyłącznie w tej właśnie kolejności.

Warunkiem koniecznym zaliczenia zajęć lab. jest spełnienie łącznie następujących trzech wymagań:

  1. zebranie co najmniej połowy ze wszystkich możliwych do uzyskania punktów (licząc razem za zajęcia i zadanie semestralne),
  2. ewentualnie niezaliczenie nie więcej niż trzech zajęć w semestrze, oraz
  3. zaliczenie zadania semestralnego, tj. uzyskanie za niego co najmniej połowy z możliwych do uzyskania punktów w terminie do końca semestru.

Oficjalnym środowiskiem programowania jest MS Visual Studio. Aby oddawany program został oceniony, warunkiem koniecznym jest brak błędów kompilacji w tym środowisku.