PO2022: Poprawa lab. i egzamin w sesji wrześniowej – terminy i zasady

Termin poprawy zajęć laboratoryjnych

19 września (poniedziałek), godz. 11:00, pracownia komputerowa 033, bud. 21. Czas trwania: około 4 godzin zegarowych.

II termin egzaminu

21 września (środa), godz. 10.00, sala 108, bud.21. Egzamin w drugim terminie ma formę i czas trwania identyczne jak w pierwszym.

Zasady udziału w poprawie zajęć laboratoryjnych

Zgodnie z regulaminem zaliczeń przedmiotów, studenci, którzy na laboratorium nie zdobyli wystarczającej liczby punktów i otrzymali ocenę negatywną, mają prawo do poprawy tej oceny. Ci, którzy zamierzają uczestniczyć w poprawie, muszą jednak najpierw otrzymać ocenę pozytywną z zadania semestralnego. Rozwiązania zadań semestralnych (zzipowany komplet plików, spełniających wszystkie formalne wymagania) studenci przekazują do oceny swoim prowadzącym zajęcia. Jeżeli ktoś w czerwcu pozytywnie rozliczył swoje zadanie semestralne, to jest już dopuszczony do poprawy. Takie osoby mogą teraz przypomnieć o pozytywnym zaliczeniu zadania swoim prowadzącym, ponieważ przed poprawą będę prosił prowadzących o przesłanie do mnie list osób, które otrzymały oceny pozytywne za zadanie semestralne. Tylko osoby, które będą na tych listach, zostaną dopuszczone do poprawy.

Studenci przekazują do swoich prowadzących rozwiązania zadań semestralnych do oceny według zasad i zgodnie z terminami ustalonymi przez tych prowadzących. Studenci z mojej grupy, którzy chcą przystąpić do poprawy, a nie mają jeszcze zaliczonego zadania semestralnego, przesyłają mi je do oceny w postaci załącznika do maila do 13 września (wtorek) włącznie. Prace przesłane później mogą nie zostać ocenione. Wszystkie oceny za zadania semestralne muszą zostać wystawione do 16 września (piątek).

Zgłoszenie udziału w poprawie zajęć laboratoryjnych

Osoby, które chcą i mogą przystąpić do poprawy, przysyłają do mnie mailem swoje zgłoszenie udziału w poprawie (wystarczy jedno zdanie typu „zgłaszam swój udział w …”, a poniżej imię, nazwisko i nr indeksu). Zgłoszenie należy wysłać w terminie do 16 września (piątek), do końca dnia. Brak przesłania w terminie zgłoszenia udziału spowoduje, że nie zostanie przygotowane zadanie dla danej osoby i tym samym uniemożliwi jej udział w poprawie. Uwaga: jeżeli żadne zgłoszenia nie zostaną przesłane w terminie, poprawa zostanie odwołana.