PO2021: I termin egzaminu: 22 czerwca (wtorek), godz. 10.00

1.
I termin egzaminu: 22 czerwca (wtorek), godz. 10.00, za pośrednictwem MS Teams i Moodle. Do egzaminu przystąpić mogą tylko te osoby, które uzyskają pozytywną ocenę z zajęć laboratoryjnych PO. Szczegóły techniczne niezbędne do dołączenia do odpowiedniej grupy MS Teams zostaną podane później.

2.
Student, który przystępuje do egzaminu, jest zobowiązany dysponować urządzeniami spełniającymi wymagania techniczne takie, jak opisano w Decyzji Nr 15/2020 Prorektora ds. Studenckich i Kształcenia Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 21 września 2020 r, par.5, ust.8, pkt.1: Monitor UKSW: pozycja 731, data publikacji 2020-09-21.

3.
Egzamin rozpocznie się o godz 10:00. Najpierw nastąpi weryfikacja tożsamości uczestników za pośrednictwem MS Teams. Weryfikacja wymaga zbliżenia legitymacji studenckiej do kamery, tak aby można było przeczytać imię, nazwisko i nr.

Przykładowe okazanie legitymacji spełniające wymagania techniczne
Przykładowe okazanie legitymacji spełniające wymagania techniczne
Przykładowe okazanie legitymacji nie spełniające wymagań technicznych (napisy są nieczytelne)
Przykładowe okazanie legitymacji nie spełniające wymagań technicznych (napisy są nieczytelne)

Osoby, które nie będą miały legitymacji studenckiej przy sobie, mogą w celu identyfikacji posłużyć się dowodem osobistym albo prawem jazdy.

Po zakończeniu weryfikacji udostępnione zostaną treści zadań. Czas na udzielenie odpowiedzi licząc od momentu udostępnienia zadań: 90 min.

W trakcie trwania egzaminu student transmituje rzeczywisty obraz i dźwięk. Nie można używać filtrów tła ani w żaden inny sposób zniekształcać lub zaszumiać obraz (cyfrowo lub mechanicznie). W kadrze prezentowana jest cała twarz i ramiona bez nakrycia głowy tak, aby obraz z kamery pozwalał na potwierdzenie tożsamości uczestnika przez cały czas trwania egzaminu.

Uwaga: transmitowanie tylko konturu uczestnika, tak jak na zdjęciu poniżej, nie spełnia wymagań technicznych:
Obraz uczestnika nie spełniający wymagań technicznych

Problem niepoprawnej prezentacji uczestnika egzaminu może wystąpić, kiedy w tle znajduje się silne źródło światła, np. okno. Dlatego na potrzeby egzaminu należy wcześniej dokonać prób i ustalić właściwe położenie kamery względem źródeł światła. Przestawienie na czas egzaminu stanowiska komputerowego w inne miejsce może wiązać się też z koniecznością zakupu dłuższego kabla sieciowego RJ45. Zwykle mniejsze sklepy ze sprzętem komputerowym oferują na miejscu usługę przygotowania takiego kabla na dowolną długość wg życzenia klienta. Warto się tym zainteresować odpowiednio wcześniej, ponieważ komisja egzaminacyjna ma prawo nie dopuścić do egzaminu osoby, których stanowisko komputerowe w dniu egzaminu nie spełnia wymagań technicznych.

Ponieważ transmitowany musi być również dźwięk, należy upewnić się, czy w dniu egzaminu nie będą odbywały się w pobliżu np. prace budowlane generujące hałas. Automatyka, w jaką wyposażone są mikrofony, wyeksponuje wychwytywane dźwięki, co może zakłócać przebieg egzaminu. Czasem wystarczy wtedy tylko zamknąć okno. Gdyby to jednak było za mało, osoby, które w miejscu zamieszkania nie mają warunków do udziału w egzaminie zdalnym, mogą skorzystać z pracowni komputerowych na uczelni, gdzie znajdują się laptopy z kamerami i mikrofonami. Szczegółowe informacje dotyczące zasad korzystania z pracowni można uzyskać w Dziekanacie.

W przypadku przerwania przez studenta transmisji obrazu lub dźwięku egzamin kończy się bez ustalania oceny, tak jak w przypadku nie zgłoszenia się studenta na egzamin.