PO2020: Egzamin PO, termin 2 – kod do MS Teams

Do osób, które mogą przystąpić do egzaminu z PO, dziś za pośrednictwem usosmail zostały przesłane kody, których należy użyć w celu dołączenia do odpowiedniego zespołu egzaminacyjnego na MS Teams (proszę sprawdzić również folder SPAM).

Jeżeli ktoś może i chce przystąpić do egzaminu, a nie dostał maila z kodem, proszę o pilny kontakt.

Osoby, które mogą ale (z dowolnych przyczyn) nie zamierzają wziąć jutro udział w egzaminie, prosiłbym o nie dołączanie do zespołu oraz o mail zwrotny z informacją. To ułatwi organizację egzaminu. Pozostałym przypominam o uploadowaniu do moodle podpisanego oświadczenia o samodzielnej pracy na egzaminie.

PO2020: organizacja i terminarz sesji wrześniowej

Terminy:

 1. Termin poprawy zajęć laboratoryjnych: 8 września (wtorek), godz. 10:00 na platformie Moodle i MsTeams. Czas trwania: około 4 godzin zegarowych.
 2. II termin egzaminu: 10 września (czwartek), godz. 10.00 na platformie Moodle i MsTeams. Egzamin w drugim terminie ma formę i czas trwania identyczne jak w pierwszym.

Warunki dopuszczenia do poprawy lab.:
Czytaj dalej..

PO2020: Wyniki egzaminu, termin pierwszy, z dn. 16.06

Wiersze zawierają: cztery ostatnie cyfry z nr indeksu, całkowitą liczbę zdobytych punktów i ocenę.

 1. **0388   25   3.5
 2. **0399   30.5   4
 3. **0480   33   4.5
 4. **0886   23.5   3
 5. **1179   31   4
 6. **1184   30.5   4
 7. **2177   20+ ε   3
 8. **3165   24   3.5
 9. **3175   23   3
 10. **3184   6.5   2
 11. **3192   15   2
 12. **3208   10.5   2
 13. **3210   15   2
 14. **3239   29   4
 15. **3255   13   2
 16. **3428   22.5   3
 17. **3442   13   2
 18. **3474   25.5   3.5
 19. **3505   34   4.5
 20. **4088   32.5   4.5
 21. **7379   30.6   4
 22. **7403   34   4.5

W razie niejasności proszę o kontakt mailowy.

PO2020: Egzamin PO, termin 1 – lista osób

Lista osób, które otrzymały ocenę pozytywną z laboratorium PO, ale nie zostały zwolnione z egzaminu za bardzo dobre wyniki. Osoby te mogą przystąpić do pierwszego terminu egzaminu z PO (jutro, wtorek, godz. 13:00). Lista zawiera cztery ostatnie cyfry numeru indeksu osób.

 1. **0388
 2. **0399
 3. **0886
 4. **1179
 5. **1184
 6. **2177
 7. **3165
 8. **3173
 9. **3175
 10. **3184
 11. **3192
 12. **3208
 13. **3210
 14. **3239
 15. **3255
 16. **3428
 17. **3442
 18. **3463
 19. **3474
 20. **3505
 21. **7379
 22. **7403

Do osób z powyższej listy dziś za pośrednictwem usosmail zostały przesłane kody, których należy użyć w celu dołączenia do odpowiedniego zespołu egzaminacyjnego na MS Teams (proszę sprawdzić również folder SPAM).

Osobom, które zamierzają wziąć jutro udział w egzaminie, przypominam też o uploadowaniu do moodle podpisanego oświadczenia o samodzielnej pracy na egzaminie.

Osoby, których nie ma na liście, a uzyskały ocenę pozytywną z laboratorium i chcą wziąć udział w egzaminie, proszone są o pilny kontakt.

PO2020: Lista osób zwolnionych z egzaminu

Lista zawiera cztery ostatnie cyfry numeru indeksu osób zwolnionych z egzaminu za bardzo dobre wyniki na zajęciach lab. Osoby te z egzaminu z wykładu otrzymują ocenę 5 (bardzo dobrą) albo 4.5 (dobrą plus), w zależności od wyniku z lab. Ocena zostanie wpisana do protokołu USOS jako ocena zdobyta w pierwszym terminie.

 1. **1675   5.0
 2. **1767   5.0
 3. **3164   4.5
 4. **3193   4.5
 5. **3199   5.0
 6. **3237   4.5
 7. **3244   5.0
 8. **3392   4.5
 9. **3426   4.5
 10. **3441   5.0
 11. **3452   4.5
 12. **3464   4.5
 13. **3514   5.0
 14. **4508   4.5
 15. **9331   4.5
 16. **9646   4.5

Osoby, które chcą przystąpić do egzaminu aby np. podwyższyć ocenę, proszone są o kontakt. Proponowana ocena zostanie anulowana i wtedy będzie można przystąpić do egzaminu.

Szczegóły dotyczące strony technicznej egzaminu w następnym komunikacie w poniedziałek.

PO2020: I termin egzaminu: 16 czerwca (wtorek), godz. 13.00

Do egzaminu przystąpić mogą tylko te osoby, które uzyskały pozytywną ocenę z zajęć laboratoryjnych PO. Student, który przystępuje do egzaminu, jest zobowiązany dysponować urządzeniami spełniającymi wymagania techniczne takie, jak opisano w Decyzji Nr 10/2020 Prorektora ds. Studenckich i Kształcenia Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 2 czerwca 2020 r, par. 2, ust. 4, pkt. 1:
Monitor UKSW: pozycja 351, data publikacji 2020-06-02

Na podstawie w/w Decyzji Prorektora ds. Studenckich i Kształcenia uczestnicy egzaminu są zobowiązani złożyć pisemne oświadczenie o samodzielnej pracy podczas trwania egzaminu na formularzu, który stanowi Załącznik Nr 1 do w/w decyzji. Warunkiem koniecznym dopuszczenia do egzaminu jest uploadowanie do moodle, kurs: WM-I-S1-E2-PO_2019/20_L_WYK_GR1, skanu podpisanego oświadczenia najpóźniej pół godziny przed rozpoczęciem egzaminu (pół godziny to czas potrzebny na weryfikację złożonych oświadczeń celem ustalenia listy uczestników egzaminu).

Egzamin rozpocznie się o godz 13:00. Najpierw nastąpi weryfikacja tożsamości uczestników (zgodnie z par. 2, ust. 4, pkt. 3 w/w Decyzji Prorektora ds. Studenckich i Kształcenia) za pośrednictwem MS Teams. Szczegóły techniczne niezbędne do dołączenia do odpowiedniej grupy MS Teams zostaną podane później.

Po zakończeniu weryfikacji udostępnione zostaną treści zadań. Czas na udzielenie odpowiedzi licząc od momentu udostępnienia zadań: 90 min.

W trakcie trwania egzaminu student transmituje rzeczywisty obraz i dźwięk bez zniekształcania. W kadrze prezentowana jest cała twarz i ramiona bez nakrycia głowy tak, aby obraz z kamery pozwalał na potwierdzenie jego tożsamości.

W przypadku przerwania przez studenta transmisji obrazu lub dźwięku egzamin kończy się bez ustalania oceny, tak jak w przypadku nie zgłoszenia się studenta na egzamin.

Oceny zostaną ogłoszone w komunikacie na stronie www https://troja.uksw.edu.pl niezwłocznie po sprawdzeniu udzielonych odpowiedzi (najprawdopodobniej nie później niż do końca tygodnia).