PO2020: Lista osób zwolnionych z egzaminu

Lista zawiera cztery ostatnie cyfry numeru indeksu osób zwolnionych z egzaminu za bardzo dobre wyniki na zajęciach lab. Osoby te z egzaminu z wykładu otrzymują ocenę 5 (bardzo dobrą) albo 4.5 (dobrą plus), w zależności od wyniku z lab. Ocena zostanie wpisana do protokołu USOS jako ocena zdobyta w pierwszym terminie.

 1. **1675   5.0
 2. **1767   5.0
 3. **3164   4.5
 4. **3193   4.5
 5. **3199   5.0
 6. **3237   4.5
 7. **3244   5.0
 8. **3392   4.5
 9. **3426   4.5
 10. **3441   5.0
 11. **3452   4.5
 12. **3464   4.5
 13. **3514   5.0
 14. **4508   4.5
 15. **9331   4.5
 16. **9646   4.5

Osoby, które chcą przystąpić do egzaminu aby np. podwyższyć ocenę, proszone są o kontakt. Proponowana ocena zostanie anulowana i wtedy będzie można przystąpić do egzaminu.

Szczegóły dotyczące strony technicznej egzaminu w następnym komunikacie w poniedziałek.