PO2020: Egzamin PO, termin 1 – lista osób

Lista osób, które otrzymały ocenę pozytywną z laboratorium PO, ale nie zostały zwolnione z egzaminu za bardzo dobre wyniki. Osoby te mogą przystąpić do pierwszego terminu egzaminu z PO (jutro, wtorek, godz. 13:00). Lista zawiera cztery ostatnie cyfry numeru indeksu osób.

 1. **0388
 2. **0399
 3. **0886
 4. **1179
 5. **1184
 6. **2177
 7. **3165
 8. **3173
 9. **3175
 10. **3184
 11. **3192
 12. **3208
 13. **3210
 14. **3239
 15. **3255
 16. **3428
 17. **3442
 18. **3463
 19. **3474
 20. **3505
 21. **7379
 22. **7403

Do osób z powyższej listy dziś za pośrednictwem usosmail zostały przesłane kody, których należy użyć w celu dołączenia do odpowiedniego zespołu egzaminacyjnego na MS Teams (proszę sprawdzić również folder SPAM).

Osobom, które zamierzają wziąć jutro udział w egzaminie, przypominam też o uploadowaniu do moodle podpisanego oświadczenia o samodzielnej pracy na egzaminie.

Osoby, których nie ma na liście, a uzyskały ocenę pozytywną z laboratorium i chcą wziąć udział w egzaminie, proszone są o pilny kontakt.