Na jutro wszyscy..

Na jutro wszyscy jeszcze raz czytają ze zrozumieniem opis wymagań formalnych do pracy dyplomowej: Ramowe wymagania, a z pamięci należy umieć deklamować sekcje:

  • Cytowanie literatury
  • Tabele i rysunki
  • Wzory i skróty

Będę odpytywał na wyrywki.