Opis wyników eksperymentów

Na naszym ostatnim spotkaniu ustaliłem na dziś termin przesłania mi pierwszej wersji rozdziału z wynikami eksperymentów. Niestety, cały czas u niektórych osób trwają poprawki do rozdziałów z opisem teoretycznym metod i być może dlatego wstrzymują się one z przesłaniem mi tej części tekstu. Proszę jednak o przesłanie mi już pierwszych wersji wyników badań eksperymentalnych niezależnie od tego, na jakim etapie jest poprawianie rozdziałów z opisem teorii. Choćby te wyniki eksperymentalne były jeszcze bardzo niekompletne. Jak mówiłem, w tej części pracy liczy się nie tylko sam wynik, ale również jego sposób podania, tj. plan eksperymentów, dobór badanych parametrów algorytmu, a także forma: tabelki, w tym odpowiednie nagłówki, odniesienia do tabel w tekście, zwłaszcza objaśnienia budowy tabel i krótkie omówienie wyników dla każdej z nich. No i oczywiście na koniec warto pamiętać, że ważna jest również strona estetyczna (ramki, etc.). Chciałbym zobaczyć, jak sprawnie poradzicie sobie z kwestią podania wyniku i przekazać uwagi na jak najwcześniejszym etapie, tak aby pozostałe części omawiające wyniki eksperymentów były już pisane poprawnie.

Jeszcze jedna uwaga: pozwólcie żeby na razie tabelki mogły sobie „wędrować” po różnych stronach – poradzę sobie z czytaniem, ponieważ do każdej z nich będą odwołania w tekście. Proszę nie skupiać teraz wysiłków na właściwym umieszczeniu tabel względem tekstu.

To samo dotyczy rysunków.