Lista algorytmów – rozwiązanie problemu technicznego

Aby spis algorytmów wyświetlał się poprawnie, należy w dokumencie latex’a – w jego początkowej części (np. tuż pod listą dołączanych pakietów wskazywanych poleceniem usepackage) dopisać polecenie:

renewcommand*listalgorithmname{Spis algorytmów\protect}

Jest to raczej łata, niż rozwiązanie docelowe, ale na nasze potrzeby powinno wystarczyć.