Oceny z wykładu z PO – prośba

Właśnie zostały wpisane do USOSa wszystkie oceny z wykładu z PO. Bardzo proszę o sprawdzenie, czy wpisane oceny są zgodne ze stanem rzeczywistym. W razie niezgodności proszę o pilny mail do mnie. W przyszłym tygodniu protokół zostanie wydrukowany i złożony w Dziekanacie i od tego momentu ewentualne korekty ocen będą bardzo trudne do wykonania.

Korzystając z okazji przypominam o ankietach w USOSie oceniających dydaktykę (Oceń dydaktykę na UKSW). Ankieta jest anonimowa, a Państwa głosy na temat PO są dla mnie bardzo ważne i potrzebne. Ankieta jest jeszcze ciągle otwarta. Proszę jej nie traktować jako książki skarg i wniosków, albo internetowego forum dla sfrustrowanych – jeżeli nawet nie macie akurat żadnych konkretnych uwag, to po prostu napiszcie w opinii „nie mam uwag”. Wasze zdanie jest dla mnie ważne, ale potrzeba również, żeby głosów oddanych było wiele, tak aby opinia była statystycznie miarodajna.

Wyniki egzaminu z PO z dn. 13.09

Wiersz zawiera: numer indeksu, całkowitą liczbę zdobytych punktów, w nawiasach okrągłych liczby zdobytych punktów dla części praktycznej i teoretycznej, oraz ocenę (pogrubioną czcionką). Granicą zaliczenia był poziom 18 pkt.

 1. 86533 : 8.5 ( 5 + 3.5 ) pkt. 2.0
 2. 91058 : 15 ( 1 + 14 ) pkt. 2.0
 3. 91143 : 13.5 ( 0 + 13.5 ) pkt. 2.0
 4. 91157 : 13.5 ( 5 + 8.5 ) pkt. 2.0
 5. 95202 : 24.5 ( 8 + 16.5 ) pkt. 3.5
 6. 95221 : 12.5 ( 4 + 8.5 ) pkt. 2.0
 7. 95232 : 13.5 ( 4 + 9.5 ) pkt. 2.0
 8. 96598 : 24.5 ( 7 + 17.5 ) pkt. 3.5
 9. 99202 : 19 ( 0 + 19 ) pkt. 3.0
 10. 99210 : 25.5 ( 8 + 17.5 ) pkt. 4.0
 11. 99266 : 22.5 ( 5 + 17.5 ) pkt. 3.5
 12. 99303 : 21 ( 6 + 15 ) pkt. 3.0
 13. 99337 : 22 ( 4 + 18 ) pkt. 3.5

Terminy rozliczeń wrześniowych

Terminarz jest następujący:

 1. Termin nadsyłania zadań semestralnych: o ile prowadzący nie ustalili tego terminu w swoich grupach indywidualnie, 5 września (poniedziałek) – rozwiązane zadania (zzipowany komplet plików, spełniających wszystkie formalne wymagania) przekazujecie do swoich prowadzących ćwiczenia i to oni je rozliczają. Jeżeli ktoś zaliczył zadanie jeszcze w czerwcu, ale musi poprawiać zajęcia laboratoryjne, pisze do swojego prowadzącego tylko mail z przypomnieniem o rozliczeniu zadania oraz prośbą o dopisanie go do listy studentów dopuszczonych do poprawy.
 2. Ostateczny, nieprzekraczalny termin ogłoszenia ocen za zadania semestralne: 9 września (piątek) – tego dnia prowadzący przesyłają mi listy studentów dopuszczonych do poprawy.
 3. Termin poprawy zajęć laboratoryjnych: 12 września (poniedziałek), godz. 12:00, pracownia komputerowa 1241 (bud. 12) – czas trwania: około 3-4 godz.
 4. II termin egzaminu: 13 września (wtorek), godz. 11.00, sala A312 – całkowity czas jaki należy zarezerwować: do około 2.5 godz (w tym czas pisania rozwiązań to 1.5 godz.; pozostały czas to podpisanie przez wszystkich listy obecności oraz inne czynności organizacyjne); proszę też pamiętać o legitymacji i zegarku.

Domyślnie wszyscy studenci realizują taki temat zadania semestralnego, jaki został przypisany na początku semestru, chyba że prowadzący w odniesieniu do wybranych osób zdecydował inaczej i poinformował ich o tym. Zadania semestralne są przekazywane do oceny w sposób ustalony przez prowadzących.

Uwaga: studenci z mojej grupy przysyłają mi zadania semestralne mailem. Najprościej jest zzipować i przesłać mi cały folder zawierający projekt VS, ale proszę wcześniej usunąć z niego pliki *.pdb i *.idb (folder Debug). Proszę też nie załączać do maila pliku wykonywalnego *.exe, ponieważ to może klasyfikować mail jako spam. Te pliki wygeneruję sobie sam, kompilując pliki źródłowe.

Wyniki egzaminu z PO z dn. 28.06

Wiersz zawiera: numer indeksu, całkowitą liczbę zdobytych punktów, w nawiasach okrągłych liczby zdobytych punktów dla części praktycznej i teoretycznej, oraz ocenę (pogrubioną czcionką). Granicą zaliczenia był poziom 16 pkt.

 1. 86197 : 7 (1+6) pkt. 2
 2. 86533 : 3 (0+3) pkt. 2
 3. 91058 : 13.5 (4+9.4) pkt. 2
 4. 91143 : 9.5 (0+9.5) pkt. 2
 5. 91157 : 5 (0+5) pkt. 2
 6. 95202 : 13 (5+8) pkt. 2
 7. 96578 : 19.5 (8.5+11) pkt. 3.5
 8. 96598 : 10.5 (2+8.5) pkt. 2
 9. 99036 : 17.5 (5+12.5) pkt. 3
 10. 99202 : 11.5 (1+9.5) pkt. 2
 11. 99252 : 19 (9.5+9.5) pkt. 3
 12. 99266 : 12.5 (3+9.5) pkt. 2
 13. 99337 : 11 (0+11) pkt. 2

Uwaga: jedno z pytań teoretycznych dotyczyło omyłkowo materiału, który nie był jeszcze omawiany na wykładzie (pytanie o manipulatory bezargumentowe), dlatego postanowiłem przyznać wszystkim niezależnie od udzielonej odpowiedzi po 2 pkt za to zadanie.

Wyniki egzaminu z PO z dn. 8.06 (termin zero)

Wiersz zawiera: numer indeksu, całkowitą liczbę zdobytych punktów oraz ocenę (pogrubioną czcionką).

 1. 86296 : 13.5 pkt. 3
 2. 86373 : 20.5 pkt. 4
 3. 86428 : 17 pkt. 3.5
 4. 86533 : 0.5 pkt.
 5. 90986 : 13.5 pkt. 3
 6. 91143 : 12 pkt.
 7. 91157 : 9.5 pkt.
 8. 92436 : 13 pkt. 3
 9. 95188 : 13 pkt. 3
 10. 95194 : 19 pkt. 4
 11. 95202 : 7.5 pkt.
 12. 95231 : 16 pkt. 3.5
 13. 95246 : 13 pkt. 3
 14. 96578 : 10 pkt.
 15. 96598 : 11 pkt.
 16. 99027 : 18.5 pkt. 4
 17. 99036 : 7 pkt.
 18. 99095 : 15.5 pkt. 3
 19. 99100 : 14 pkt. 3
 20. 99135 : 22.5 pkt. 4.5
 21. 99140 : 18.5 pkt. 4
 22. 99202 : 7.5 pkt.
 23. 99227 : 16 pkt. 3.5
 24. 99231 : 20.5 pkt. 4
 25. 99246 : 17 pkt. 3.5
 26. 99252 : 8 pkt.
 27. 99255 : 13 pkt. 3
 28. 99266 : 11 pkt.
 29. 99269 : 23.5 pkt. 5
 30. 99280 : 20.5 pkt. 4
 31. 99317 : 13.5 pkt. 3
 32. 99330 : 21.5 pkt. 4.5
 33. 99337 : 10.5 pkt.
 34. 99382 : 16.5 pkt. 3.5
 35. 99387 : 18.5 pkt. 4
 36. 99411 : 19 pkt. 4
 37. 102035 : 19.5 pkt. 4

Lista osób zwolnionych z egzaminu oraz pozostałych, dopuszczonych do egzaminu w I terminie

Lista osób zwolnionych z egzaminu za bardzo dobre wyniki z laboratorium:

 1. 83989
 2. 87935
 3. 88384
 4. 91063
 5. 91558
 6. 95142
 7. 95227
 8. 95229
 9. 99073
 10. 99267
 11. 99287

Osoby te z egzaminu z wykładu otrzymują ocenę 5 (bardzo dobry), która zostanie wpisana do protokołu USOS jako ocena zdobyta w pierwszym terminie.

Lista pozostałych osób dopuszczonych do egzaminu w I terminie, w czerwcu:

 1. 86197
 2. 86296
 3. 86373
 4. 86428
 5. 86533
 6. 90986
 7. 91058
 8. 91143
 9. 91157
 10. 92436
 11. 95188
 12. 95194
 13. 95202
 14. 95221
 15. 95231
 16. 95246
 17. 96578
 18. 96598
 19. 99027
 20. 99036
 21. 99095
 22. 99100
 23. 99135
 24. 99140
 25. 99202
 26. 99227
 27. 99231
 28. 99246
 29. 99252
 30. 99255
 31. 99266
 32. 99269
 33. 99280
 34. 99317
 35. 99330
 36. 99337
 37. 99382
 38. 99387
 39. 99411
 40. 102035

Osoby, które zdobyły dostateczną liczbę punktów oraz spełniły pozostałe warunki zaliczenia laboratorium, a nie znalazły swojego nr indeksu na żadnej z list, proszone są o pilny kontakt ze swoimi prowadzącymi zajęcia laboratoryjne.

Punktacja za udział w zajęciach – gr.6

Poniżej lista osób z mojej grupy laboratoryjnej PO oraz liczba punktów zdobytych na zajęciach. Dodatkowo, tam gdzie liczba zer przekracza 4, dałem dopisek „n.z.”, który oznacza „laboratoria nie zaliczone w terminie czerwcowym”. Proszę o weryfikację ocen wpisanych w moodle i ewentualne maile ze sprostowaniami.

 1. 87935 60
 2. 91063 65
 3. 99203 0 (n.z.)
 4. 99204 6 (n.z.)
 5. 99208 6 (n.z.)
 6. 99212 0 (n.z.)
 7. 99227 39
 8. 95202 36
 9. 99246 35
 10. 99250 6 (n.z.)
 11. 99255 44
 12. 99258 36
 13. 99269 43
 14. 99274 18 (n.z.)
 15. 99283 19 (n.z.)
 16. 88384 66
 17. 99294 0 (n.z.)
 18. 99297 0 (n.z.)
 19. 102035 53