Lista osób zwolnionych z egzaminu oraz pozostałych, dopuszczonych do egzaminu w I terminie

Lista osób zwolnionych z egzaminu za bardzo dobre wyniki z laboratorium:

 1. 83989
 2. 87935
 3. 88384
 4. 91063
 5. 91558
 6. 95142
 7. 95227
 8. 95229
 9. 99073
 10. 99267
 11. 99287

Osoby te z egzaminu z wykładu otrzymują ocenę 5 (bardzo dobry), która zostanie wpisana do protokołu USOS jako ocena zdobyta w pierwszym terminie.

Lista pozostałych osób dopuszczonych do egzaminu w I terminie, w czerwcu:

 1. 86197
 2. 86296
 3. 86373
 4. 86428
 5. 86533
 6. 90986
 7. 91058
 8. 91143
 9. 91157
 10. 92436
 11. 95188
 12. 95194
 13. 95202
 14. 95221
 15. 95231
 16. 95246
 17. 96578
 18. 96598
 19. 99027
 20. 99036
 21. 99095
 22. 99100
 23. 99135
 24. 99140
 25. 99202
 26. 99227
 27. 99231
 28. 99246
 29. 99252
 30. 99255
 31. 99266
 32. 99269
 33. 99280
 34. 99317
 35. 99330
 36. 99337
 37. 99382
 38. 99387
 39. 99411
 40. 102035

Osoby, które zdobyły dostateczną liczbę punktów oraz spełniły pozostałe warunki zaliczenia laboratorium, a nie znalazły swojego nr indeksu na żadnej z list, proszone są o pilny kontakt ze swoimi prowadzącymi zajęcia laboratoryjne.