Terminy rozliczeń wrześniowych

Terminarz jest następujący:

  1. Termin nadsyłania zadań semestralnych: o ile prowadzący nie ustalili tego terminu w swoich grupach indywidualnie, 5 września (poniedziałek) – rozwiązane zadania (zzipowany komplet plików, spełniających wszystkie formalne wymagania) przekazujecie do swoich prowadzących ćwiczenia i to oni je rozliczają. Jeżeli ktoś zaliczył zadanie jeszcze w czerwcu, ale musi poprawiać zajęcia laboratoryjne, pisze do swojego prowadzącego tylko mail z przypomnieniem o rozliczeniu zadania oraz prośbą o dopisanie go do listy studentów dopuszczonych do poprawy.
  2. Ostateczny, nieprzekraczalny termin ogłoszenia ocen za zadania semestralne: 9 września (piątek) – tego dnia prowadzący przesyłają mi listy studentów dopuszczonych do poprawy.
  3. Termin poprawy zajęć laboratoryjnych: 12 września (poniedziałek), godz. 12:00, pracownia komputerowa 1241 (bud. 12) – czas trwania: około 3-4 godz.
  4. II termin egzaminu: 13 września (wtorek), godz. 11.00, sala A312 – całkowity czas jaki należy zarezerwować: do około 2.5 godz (w tym czas pisania rozwiązań to 1.5 godz.; pozostały czas to podpisanie przez wszystkich listy obecności oraz inne czynności organizacyjne); proszę też pamiętać o legitymacji i zegarku.

Domyślnie wszyscy studenci realizują taki temat zadania semestralnego, jaki został przypisany na początku semestru, chyba że prowadzący w odniesieniu do wybranych osób zdecydował inaczej i poinformował ich o tym. Zadania semestralne są przekazywane do oceny w sposób ustalony przez prowadzących.

Uwaga: studenci z mojej grupy przysyłają mi zadania semestralne mailem. Najprościej jest zzipować i przesłać mi cały folder zawierający projekt VS, ale proszę wcześniej usunąć z niego pliki *.pdb*.idb (folder Debug). Proszę też nie załączać do maila pliku wykonywalnego *.exe, ponieważ to może klasyfikować mail jako spam. Te pliki wygeneruję sobie sam, kompilując pliki źródłowe.