ZTP2020: Organizacja i zasady udziału w egzaminie

1.
Student, który przystępuje do egzaminu, jest zobowiązany dysponować urządzeniami spełniającymi wymagania techniczne takie, jak opisano w Decyzji Nr 15/2020 Prorektora ds. Studenckich i Kształcenia Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 21 września 2020 r, par.5, ust.8, pkt.1: Monitor UKSW: pozycja 731, data publikacji 2020-09-21.

2.
Na podstawie w/w Decyzji Prorektora ds. Studenckich i Kształcenia uczestnicy egzaminu są zobowiązani złożyć dwa pisemne oświadczenia:

  • oświadczenie o samodzielnej pracy podczas trwania egzaminu i o nie naruszeniu praw autorskich (Załącznik nr 1 w/w Decyzji Prorektora ds. Studenckich i Kształcenia)
  • Podpisaną klauzulę informacyjną (Załącznik nr 2 w/w Decyzji Prorektora ds. Studenckich i Kształcenia)

Warunkiem koniecznym dopuszczenia do egzaminu jest uploadowanie do moodle, kurs: WM-I-S1-E3-ZTP_2020/21_Z_WYK_GR1, skanów (lub wyraźnych, czytelnych fotografii) obydwu podpisanych (!) oświadczeń w oddzielnych plikach najpóźniej pół godziny przed rozpoczęciem egzaminu (pół godziny to czas potrzebny na weryfikację złożonych oświadczeń celem ustalenia listy uczestników).

3.
Do osób z listy dopuszczonych do egzaminu zostaną dziś wieczorem za pośrednictwem usosmail przesłane kody, których należy użyć w celu dołączenia do odpowiedniego zespołu na MS Teams (proszę sprawdzić również folder SPAM).

Hint: w razie braku skanera dobrym programem do fotografii dokumentów jest Microsoft Office Lens – PDF Scanner dostępny bezpłatnie w sklepie z aplikacjami dla telefonów z systemem Android i iOS.