ZTP2020: Lista osób dopuszczonych do I terminu egzaminu

Lista zawiera cztery ostatnie cyfry nr indeksu osób, które mogą przystąpić do egzaminu w pierwszym terminie:

 1. **0388
 2. **0886
 3. **2177
 4. **3165
 5. **3175
 6. **3192
 7. **3193
 8. **3210
 9. **3239
 10. **3428
 11. **6137
 12. **7363
 13. **7379
 14. **7388
 15. **7416
 16. **9319

Jeżeli są osoby, które uzyskały odpowiednią liczbę punktów z lab., a nie ma ich na tej liście, proszę o pilny kontakt mailowy.