ZTP2020: poprawa oceny z lab.

Osoby zainteresowane poprawianiem oceny z lab. proszone są o kontakt mailowy ze mną nie później niż do 7 marca (niedziela) do północy. Poprawa odbędzie się w poniedziałek, 8 marca, i godzina jej rozpoczęcia zostanie uzgodniona tego dnia rano (około godz. 9:00) wyłącznie z tymi osobami, które nadeślą swoje zgłoszenie w terminie. Zgłoszenia wysłane po terminie nie będą uwzględniane.

Poprawa odbędzie się w trybie stałego kontaktu synchronicznego, tj. zadanie będzie należało rozwiązać w określonym czasie bez utraty połączenia zdalnego (obraz z kamery i dźwięk) a także udostępniając swój cały pulpit Windows w oknie MS Teams.

ZTP2020: Organizacja i zasady udziału w egzaminie

1.
Student, który przystępuje do egzaminu, jest zobowiązany dysponować urządzeniami spełniającymi wymagania techniczne takie, jak opisano w Decyzji Nr 15/2020 Prorektora ds. Studenckich i Kształcenia Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 21 września 2020 r, par.5, ust.8, pkt.1: Monitor UKSW: pozycja 731, data publikacji 2020-09-21. Czytaj dalej..

ZTP2020: poprawa oceny z lab.

Szanowni Państwo,
w najbliższą środę, 27 stycznia, będzie możliwe poprawienie jednej, najsłabszej oceny z zajęć lab. Osoby zainteresowane będą mogły tego dnia rozwiązać jeszcze jedno zadanie programistyczne i ocena z tego zadania zastąpi najsłabszą z siedmiu ocen zdobytych w trakcie semestru. Udział w poprawie jest dobrowolny, tylko dla chętnych. Poprawa odbędzie się raz i jest wspólna dla obydwu grup lab. Czytaj dalej