ZTP2020: Lista osób zwolnionych z egzaminu

Lista zawiera trzy ostatnie cyfry nr indeksu osób, które zostają zwolnione z egzaminu z wykładu za bardzo dobre wyniki na zajęciach laboratoryjnych:

 1. ***164
 2. ***173
 3. ***184
 4. ***199
 5. ***237
 6. ***244
 7. ***255
 8. ***331
 9. ***392
 10. ***426
 11. ***441
 12. ***442
 13. ***452
 14. ***464
 15. ***505
 16. ***508
 17. ***514
 18. ***646
 19. ***767
 20. ***880

Osoby te otrzymują z wykładu ocenę 5 (bardzo dobry).

zima
Sukcesów w sesji oraz udanego wypoczynku w przerwie semestralnej!