ZPO: uzgodnienie terminu poprawki lab. i drugiego terminu egzaminu

Ponieważ drugi termin egzaminu powinien zostać zaplanowany w sesji poprawkowej: od 27 lutego do 10 marca 2017 r., dlatego poniżej udostępniam link do ankiety, gdzie każdy zainteresowany udziałem może wyrazić swoje preferencje co do terminu. Proszę o wpisanie w polu „Twoje imię” nr indeksu, a następnie o zaznaczenie terminów dostępnych, tj. nie kolidujących z zajęciami i innymi egzaminami. Proszę wypełnić ankietę tylko raz.
W ankiecie dokonałem pierwszego wpisu oznaczając, które terminy są dla mnie dostępne.

Ankieta: drugi termin egzaminu ZPO
(uwaga: piątki nie są brane pod uwagę – zostały wyłączone z głosowania).

Wypełnienie ankiety przez osobę, która nie ma zaliczonego laboratorium ZPO, oznacza, że ta osoba deklaruje zamiar przystąpienia do poprawki z laboratorium. Takie osoby proszę o dopisanie znaku gwiazdki za nr indeksu. Termin poprawki zostanie ustalony również na podstawie ankiety.