Zmiana przynależności do grupy na lab. PO

Ogólna zasada jest taka, że skład grup zajęciowych określa usos i nie ma przechodzenia do innej grupy.

Ponieważ część studentów po pierwszym semestrze rezygnuje, niektóre grupy mogą jednak faktycznie okazać się mniej liczne niż inne. W takim przypadku przejście do innej grupy – za zgodą prowadzącego i Dziekanatu – jest możliwe, pod warunkiem że nie powoduje pogłębienia tych różnic, ale ich wygładzenie.

Ponieważ grupa osób, które chcą zapisać się do mnie na zajęcia laboratoryjne z PO, jest coraz większa, proponuję wszystkim zainteresowanym postępować asekuracyjnie i wziąć udział w pierwszych zajęciach z tą grupą, która została ustalona przez Dziekanat, żeby nie stracić zajęć. Patrząc na obecny skład grupy zapisany w usosie nie widzę możliwości dopisania dodatkowych osób. Jednak dużo będzie zależało od frekwencji na pierwszych zajęciach.