Statystyka ocen ZPO do pierwszego terminu egzaminu włącznie

Wykres z posortowanymi malejąco wynikami uzyskanymi do pierwszego terminu egzaminu włącznie. Na osi pionowej – oceny. Na osi poziomej – studenci zapisani w protokole (brak oceny oznacza niezaliczenie zajęć laboratoryjnych).