ZPO 2016: poprawa i egzamin, termin II

Niestety, na podstawie wyników głosowania nie udało się ustalić terminów poprawy i II terminu egzaminu, które pasują wszystkim. Ale na szczęście jest kilka terminów, które pasują większości.

Ostatecznie więc, podjąłem decyzję, że:
1. poprawa zajęć lab. z ZPO: 8.03, środa, od godz. 16:30 do 20:00, pracownia komputerowa A033.
2. II termin egzaminu z ZPO: 9.03, czwartek, od godz. 11:30 do 13:00, sala 109 bud. 23.

ZPO: uzgodnienie terminu poprawki lab. i drugiego terminu egzaminu

Ponieważ drugi termin egzaminu powinien zostać zaplanowany w sesji poprawkowej: od 27 lutego do 10 marca 2017 r., dlatego poniżej udostępniam link do ankiety, gdzie każdy zainteresowany udziałem może wyrazić swoje preferencje co do terminu. Proszę o wpisanie w polu „Twoje imię” nr indeksu, a następnie o zaznaczenie terminów dostępnych, tj. nie kolidujących z zajęciami i innymi egzaminami. Proszę wypełnić ankietę tylko raz.
W ankiecie dokonałem pierwszego wpisu oznaczając, które terminy są dla mnie dostępne.

Ankieta: drugi termin egzaminu ZPO
(uwaga: piątki nie są brane pod uwagę – zostały wyłączone z głosowania).

Wypełnienie ankiety przez osobę, która nie ma zaliczonego laboratorium ZPO, oznacza, że ta osoba deklaruje zamiar przystąpienia do poprawki z laboratorium. Takie osoby proszę o dopisanie znaku gwiazdki za nr indeksu. Termin poprawki zostanie ustalony również na podstawie ankiety.

Wyniki z egzaminu zerowego

Lista osób, które dostały ocenę pozytywną na egzaminie zerowym. Wiersze zawierają: nr indeksu, liczbę zdobytych punktów i ocenę.

 1. 86428 17.5 3.5
 2. 91558 15 3
 3. 99036 16.5 3.5
 4. 99041 13.5 3
 5. 99095 17 3.5
 6. 99097 16 3.5
 7. 99100 13+ε 3
 8. 99135 21.5 4.5
 9. 99140 13+ε 3
 10. 99202 15.6 3.5
 11. 99231 17.5 3.5
 12. 99246 20.8 4.5
 13. 99269 16.5 3.5
 14. 99303 16.5 3.5
 15. 99317 15 3
 16. 99337 15.6 3.5
 17. 99341 15 3
 18. 99382 13.5 3
 19. 99401 13.5 3

Lista osób, które uczestniczyły w egzaminie zerowym i były oceniane, ponieważ zaliczyły pozytywnie zajęcia laboratoryjne, ale liczba zdobytych na egzaminie punktów nie przekroczyła progowej wartości 50% możliwych do zdobycia:

 1. 91058
 2. 95146
 3. 95202
 4. 95227
 5. 95265
 6. 96599
 7. 99255
 8. 99280

W razie niejasności, proszę o kontakt. Oceny nie podlegają negocjacji.