Programowanie Obiektowe: składy grup na laboratoriach

Jak co roku, na początku semestru pojawia się kwestia składów grup na laboratoriach z PO. W planie jest 10 możliwych terminów. Do każdego z terminów przypisana jest jedna grupa. Jeżeli jednak jakaś grupa jest mniej liczna, niż liczba komputerów w pracowni (standardowo: 20 komputerów), to nie ma przeszkód, aby opuścić swoją grupę i uczęszczać na zajęcia z inną, o ile są tam wolne miejsca. Propozycja zmiany grupy dotyczy zwłaszcza studentów z tych grup, gdzie zapisanych jest więcej niż 20 osób. W takim przypadku, jeżeli na zajęcia stawi się więcej niż 20 osób, sam prowadzący dokona autorskiej selekcji, kto musi wyjść, przy czym kryterium eliminacji może być dowolne: kolor butów, rozmiar plecaka, itp.

Poniżej lista liczebności poszczególnych grup oraz inicjały prowadzącego (stan wg USOSa):
1. DD 16
2. DD 12
3. HZ 31
4. HZ 17
5. DD 28
6. DD 21
7. KT 17
8. MS 27
9. MS 16
10.MS 18

Proponuję studentom grup 3, 5, 6 i 8 już teraz pomyśleć nad zmianą terminu. Jest to ważne zwłaszcza dla grup p. Doroty Dąbrowskiej, które mają zajęcia w piątek. Osoby, które nie zmieszczą się w pracowni we środę, mogą jeszcze próbować wejść na zajęcia w piątek. Natomiast, kto nie zdoła uczestniczyć w zajęciach w ten piątek, otrzymuje pierwsze zero, ponieważ od następnego tygodnia na ćwiczeniach realizowane są już zadania nr 2. Generalnie zajęcia realizowane są w cyklach tygodniowych: od poniedziałku do piątku jest to ten sam materiał w każdej z grup. Dlatego właśnie jest możliwa zmiana przypisania do grup w obrębie tygodnia.

Aby obraz sytuacji był pełny, muszę wspomnieć o jeszcze jednym zjawisku. Co roku pewna niewielka liczba studentów rezygnuje już na etapie pierwszego semestru. Dlatego stany formalne grup niekoniecznie odzwierciedlają stan rzeczywisty. Żeby jednak nie było za łatwo, rezygnujący zwykle nie informują nikogo, że rezygnują, wiec tylko naocznie można ustalić, że ktoś jeszcze chodzi na zajęcia, albo już przestał.