Lista osób zwolnionych z egzaminu z ZPO

Nr indeksów osób, które zostają zwolnione z egzaminu za bardzo dobre wyniki na zajęciach laboratoryjnych:

  1. 88384
  2. 92436
  3. 96598
  4. 99073
  5. 99267
  6. 99287

Osoby te otrzymują ocenę 5 (bardzo dobry) z zajęć laboratoryjnych oraz ocenę 5 (bardzo dobry) z wykładu.