ZI2020: Oświadczenia – drugie podejście

Kochani studenci,
oświadczenie o samodzielnym wykonaniu pracy, musi być własnoręcznie podpisane. Musi, w przeciwnym przypadku nie mogę wystawić oceny pozytywnej. Kropka. Dlatego proszę o sprawdzenie skanów, które mi przesyłaliście. Jeżeli nawet oświadczenie jest wypełnione, ale brakuje podpisu, proszę o podpisanie i przesłanie skanu ponownie w terminie do 1 lipca. W tym celu został dodany w moodle jeszcze jeden link pozwalający na jego uploadowanie. Oczywiście osoby, które przesłały oświadczenie wypełnione i podpisane, nie potrzebują już nic uploadować.

Bardzo proszę nie wysyłać mi niczego mailem. To nie załatwia sprawy. Oficjalnym miejscem archiwizowania oświadczeń jest wyłącznie moodle.

ZI2020: oświadczenie o samodzielnym wykonaniu pracy

Na podstawie Decyzji Nr 10/2020 Prorektora ds. Studenckich i Kształcenia Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 2 czerwca 2020 r w sprawie szczególnych zasad przeprowadzania zaliczeń i egzaminów poza siedzibą uczelni z wykorzystaniem technologii informatycznych zapewniających kontrolę ich przebiegu i rejestrację zgodnie z par. 2, ust. 4, pkt. 4 uczestnicy zajęć są zobowiązani złożyć pisemne oświadczenie o samodzielnym wykonaniu pracy na formularzu, który stanowi Załącznik Nr 1 do w/w decyzji: https://monitor.uksw.edu.pl/docs/5087

Oświadczenie należy uploadować do moodle. Warunkiem koniecznym uzyskania oceny za przesłaną pracę jest złożenie skanu podpisanego oświadczenia. Każdy student składa własne oświadczenie (oświadczenia zespołowe są nieważne).

ZI2020: zmiana terminu prezentacji

W związku z Zarządzeniem Nr 23/2020 Rektora UKSW z dnia 11 marca 2020 r., odwołującym zajęcia dla studentów, zmieniam terminarz prezentacji dla poszczególnych zespołów. Prezentacje zaplanowane na 17.03 zostają przesunięte na pierwszą środę po przywróceniu zajęć na terenie uczelni. Terminy pozostałych prezentacji zostają przesunięte wg tej samej reguły, tj. prezentacje zaplanowane na 24.03 – przesunięte na drugą środę po przywróceniu zajęć, itd.