ZI2020: Oświadczenia – drugie podejście

Kochani studenci,
oświadczenie o samodzielnym wykonaniu pracy, musi być własnoręcznie podpisane. Musi, w przeciwnym przypadku nie mogę wystawić oceny pozytywnej. Kropka. Dlatego proszę o sprawdzenie skanów, które mi przesyłaliście. Jeżeli nawet oświadczenie jest wypełnione, ale brakuje podpisu, proszę o podpisanie i przesłanie skanu ponownie w terminie do 1 lipca. W tym celu został dodany w moodle jeszcze jeden link pozwalający na jego uploadowanie. Oczywiście osoby, które przesłały oświadczenie wypełnione i podpisane, nie potrzebują już nic uploadować.

Bardzo proszę nie wysyłać mi niczego mailem. To nie załatwia sprawy. Oficjalnym miejscem archiwizowania oświadczeń jest wyłącznie moodle.