ZI2020: Zmiana formuły zaliczenia konwersatorium

W związku z przedłużającym się okresem, kiedy zajęcia na terenie uczelni pozostają odwołane, proszę zespoły o przygotowanie alternatywnych wersji swoich prezentacji w postaci filmu wideo na wypadek, gdyby do końca semestru uczelnia pozostała zamknięta. Rozmiar pliku wideo nie może mieć więcej niż 100MB, maksymalna (i rekomendowana) rozdzielczość obrazu: 720×1280, dozwolone typy plików: obsługiwane przez program Windows Media Player.

Formuła prezentacji: na ekranie pojawiają się kolejne slajdy, a w tle narratorzy – członkowie zespołu – omawiają prezentowane informacje. Na każdym slajdzie (za wyjątkiem strony tytułowej i planu prezentacji) w dolnej części powinno znaleźć się zapisane drobnym drukiem imię i nazwisko osoby omawiającej dany slajd. Slajd tytułowy zawiera tytuł prezentacji oraz imiona, nazwiska i nr indeksu osób prezentujących. Czas trwania filmu: około 40 min.

Kolejność postępowania w celu zaliczenia konwersatorium w trybie zdalnym jest następująca:

  1. opracowanie slajdów prezentacji i przesłanie do mnie za pomocą maila celem uzyskania akceptacji,
  2. po uzyskaniu ostatecznej akceptacji nagranie filmu wideo zgodnie z wymaganiami technicznymi podanymi powyżej,
  3. uploadowanie filmu do moodle w terminie do końca semestru, tj. do 10 czerwca (plik uploaduje tylko jedna osoba z zespołu, proszę samemu ustalić, kto).

Proszę o wcześniejsze – w miarę możliwości – opracowanie slajdów i przesłanie ich do akceptacji. Zespoły, które uploadują do moodle zaakceptowaną prezentację w formacie wideo, nie będą jej już musiały prezentować w audytorium nawet, jeżeli przed końcem semestru przywrócona zostanie możliwość prowadzenia zajęć na terenie uczelni.