Wykład 7 – slajdy

PO2015w7.pdf

Kod programu demonstrowanego na wykładzie:


#include <cstdio>
using namespace std;

class gabka {
	float woda;
public:
	void nasacz(float ml) {
		woda = ml;
	};
	float wycisnij(void) {
		return woda/=2;
	};
};
int main() {
	float szklanka = 0; // pusta szklanka
	gabka g;            // nowa sucha gąbka
	g.nasacz(100);      // nasączam gąbkę wodą
	for (int i=0; i < 3; i++)
		szklanka += g.wycisnij();

	printf("%fn", szklanka);
	// printf("%fn", g.woda); czy wolno mi tak napisać?
	return 0;
};