Benczmarki

Poniżej przykładowe zestawy funkcji testowych:

  • Wybrane funkcje testowe pogrupowane pod względem ich cech specyficznych,
  • Wybrane funkcje testowe posortowane od najłatwiejszych do najtrudniejszych (kryterium bardzo subiektywne: autor zaimplementował pewien algorytm optymalizacyjny i porównanie odbywało się względem jakości rozwiązań zwracanych przez ten algorytm).

Należy wybrać z tego zestawu 6-8 funkcji o różnych cechach i różnym poziomie trudności i sprawdzić, dla których wyniki są satysfakcjonujące, a dla których nie bardzo..

Dodatkowo należy też porównać wyniki dla dwóch klas przestrzeni poszukiwań: do 5 wymiarów (np. przypadki 3D i 5D) oraz powyżej 5 wymiarów (np. 10D, 15D i 20D).