PO2021: organizacja i terminarz sesji wrześniowej

Terminy:

  1. Termin poprawy zajęć laboratoryjnych: 16 września (czwartek), godz. 10:00 na platformie Moodle i MsTeams. Czas trwania: około 4 godzin zegarowych.
  2. II termin egzaminu: 21 września (wtorek), godz. 10.00 na platformie Moodle i MsTeams. Egzamin w drugim terminie ma formę i czas trwania identyczne jak egzamin w terminie pierwszym.

Szczegóły techniczne niezbędne do dołączenia do odpowiedniej grupy MS Teams zostaną podane później.

Warunki dopuszczenia do poprawy lab.:

  1. Zgodnie z regulaminem zaliczeń przedmiotów, studenci, którzy nie zdobyli wystarczającej liczby punktów z laboratorium, mają prawo do poprawy. Ci, którzy zamierzają uczestniczyć w poprawie, muszą jednak najpierw otrzymać ocenę pozytywną z zadania semestralnego. Rozwiązania zadań semestralnych (zzipowany komplet plików, spełniających wszystkie formalne wymagania) studenci przekazują do oceny swoim prowadzącym zajęcia. Jeżeli ktoś w czerwcu pozytywnie rozliczył swoje zadanie semestralne, to jest już praktycznie dopuszczony do poprawy. Warto jeszcze na początku września przypomnieć o zaliczeniu zadania swoim prowadzącym, ponieważ będę ich prosił o sporządzenie list osób, które otrzymały oceny pozytywne. Tylko osoby, które będą na tych listach, zostaną dopuszczone do poprawy.
  2. Studenci przekazują zadania semestralne do oceny zgodnie z terminami ustalonymi przez swoich prowadzących. Studenci z mojej grupy, którzy chcą przystąpić do poprawy, a nie mają jeszcze zaliczonego zadania semestralnego, przesyłają mi je do oceny w postaci załącznika do maila do 13 września (poniedziałek) włącznie. Prace przesłane później mogą nie zostać ocenione. Wszystkie oceny z zadań semestralnych muszą zostać wystawione do 15 września (środa).
    Uwaga: proszę uważnie przeczytać i zastosować wskazówki #1 i #2 na stronie www zawierającej formalne wymagania.

Zasady udziału w poprawie lab. i w egzaminie:

Poprawa lab. jest wspólna dla studentów wszystkich grup. Techniczne zasady udziału w poprawie lab. oraz w egzaminie są identyczne, jak obowiązujące na egzaminie w pierwszym terminie i zostały opisane w komunikacie: PO2021: I termin egzaminu: 22 czerwca (wtorek), godz. 10.00.