PO2021: Egzamin PO, termin 1 – lista osób

Lista osób, które otrzymały ocenę pozytywną z laboratorium PO, ale nie zostały zwolnione z egzaminu za bardzo dobre wyniki. Osoby te mogą przystąpić do pierwszego terminu egzaminu z PO (jutro, wtorek, godz. 10:00). Lista zawiera trzy ostatnie cyfry numeru indeksu osób.

 1. ***353
 2. ***620
 3. ***625
 4. ***627
 5. ***631
 6. ***635
 7. ***637
 8. ***645
 9. ***677
 10. ***687
 11. ***690
 12. ***694
 13. ***726
 14. ***734
 15. ***737
 16. ***747
 17. ***770
 18. ***781
 19. ***819
 20. ***891
 21. ***897
 22. ***907
 23. ***927
 24. ***931
 25. ***946
 26. ***953
 27. ***958
 28. ***971
 29. ***975
 30. ***976

Do osób z powyższej listy dziś za pośrednictwem usosmail zostały przesłane kody, których należy użyć w celu dołączenia do odpowiedniego zespołu egzaminacyjnego na MS Teams (gdyby listu nie było w folderze z przychodzącą pocztą, proszę również sprawdzić folder SPAM).

Osobom, które zamierzają wziąć jutro udział w egzaminie, przypominam też o uploadowaniu do moodle w zakładce „WM-I-S1-E2-PO_2020/21_L_WYK_GR1” podpisanych oświadczeń. Odnośniki do formularzy oświadczeń są również w tej zakładce.

Szczegółowe wymagania techniczne dotyczące stanowiska komputerowego zostały przedstawione w komunikacie: PO2021: I termin egzaminu: 22 czerwca (wtorek), godz. 10.00.

Osoby, których nie ma na liście, a uzyskały ocenę pozytywną z laboratorium i chcą wziąć udział w egzaminie, proszone są o pilny kontakt.